Aké by malo byť využitie obilného kombajnu?

Dôležitú časť nákladov na výrobu zrnín predstavujú náklady na ich zber. Dlhodobo stagnujúce ceny niektorých komodít pri stúpajúcich výrobných vstupoch si vyžadujú podrobné sledovanie prevádzkových ukazovateľov používanej techniky a hľadanie možností pre ich zefektívnenie.

Splnenie požiadaviek na efektívne využívanie poľnohospodárskej strojovej techniky sa v súčasnom období nezaobíde bez skúmania súboru informácií charakterizujúcich pôsobenie techniky v pracovnom procese. Pre takýto súbor informácií sa zaužívalo spoločné označenie „prevádzkové ukazovatele”, ktoré je účelné rozdeliť na ukazovatele nasadenia, zahŕňajúce výkonnosť, spotrebu času a spotrebu PHM a ukazovatele nákladové, ku ktorým patria pracovné, materiálové a finančné nákladové položky. Prevádzkové ukazovatele je účelné spracovávať do súboru noriem a normatívov, podľa ktorých je vhodné plánovať, riadiť, kontrolovať a rozborovať pôsobenie techniky v pracovnom procese.

Najčastejšie skúmaným prevádzkovým ukazovateľom stroja je jeho ročné nasadenie (výkonnosť), pričom pod nasadením energetického prostriedku (traktora, nákladného automobilu) sa rozumie počet odpracovaných hodín, pri ostatných mechanizačných prostriedkoch najčastejšie počet hektárov spracovanej plochy.

Pôsobenie strojovej techniky v pracovnom procese ovplyvňuje celý rad faktorov, ktorých komplexný účinok možno vyjadriť tak súborom jednotlivých prevádzkových ukazovateľov, ako aj zovšeobecňujúcim prevádzkovým ukazovateľom, ktorým sú jednotkové náklady. Podľa používaných metodík výpočtu predovšetkým jednotková hodnota fixnej zložky nákladov je závislá od ročného nasadenia (výkonnosti) stroja. Minimálne ročné nasadenie (výkonnosť) predstavuje takú hodnotu, od ktorej je prevádzkovanie stroja pre jeho vlastníka ekonomicky zaujímavé, prináša mu zisk. V literatúre sa táto hodnota označuje aj pojmom bod zvratu.

Viac v RN č. 25

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *