Ako pripraviť hovädzí dobytok na výstavy?

Dobre pripravené zviera nezanechá dobrý dojem len pri divákoch a rozhodcoch, ale i u záujemcov o kúpu. Cieľom prípravy zvieraťa je vyzdvihnúť jeho kladné exteriérové znaky.

Každému chovateľovi je zrejmé, že optimálna prezentácia zvieraťa prináša i výrazne lepšie výsledky. Pokiaľ sú na výstave dve rôzne zvieratá hodnotené rovnako, o lepšom umiestnení rozhodne práve lepšia pripravenosť (t. j. ostrihanie, kozmetické úpravy, predvedenie). Na aukcii sa tak rozhoduje o vyššej cene. Uvádza sa, že rozdiel v cene na aukcii u pripraveného a nepripraveného zvieraťa je 50 až 100 eur.
Zviera vybrané na výstavu denne vyväzujeme na jednu hodinu, prípadne u nepokojnejších zvierat i dlhšie, z hlavou vysoko zdvihnutou. Dôvodom je naučiť zviera držať hlavu vysoko, čo pri predvádzaní pôsobí elegantnejším dojmom a dôjde tiež k vyrovnaniu hornej línie tela. Zároveň sa zviera tiež upokojí, pretože pri dvihnutej hlave má nižší zorný uhol a preto kráča pomalšie. Malé kroky zvieraťa tiež pôsobia lepšie a nedajú vyniknúť prípadnému viacuhlovému postoju. Pre toto vyväzovanie sa najlepšie hodia špeciálne ohlávky, ktoré umožňujú vyväzovať hlavu zvieraťa rovnomerne z oboch strán. V prípade, že tieto ohlávky nie sú k dispozícii, je potrebné vyväzovať hlavu z oboch strán súčasne, aby sa zviera naučilo držať hlavu rovno.
Dôležité je tiež naviazať vzťah medzi zvieraťom a jeho vodičom, preto by mal vodič k priviazanému zvieraťu pristupovať, hovoriť na neho a získať jeho dôveru a rešpekt. Pri zvierati, ktoré si už zvyklo držať hlavu zdvihnutú samé, môže vodič pomaly uvoľniť uviazanie a čo najpomalšie s hlavou vysokou zdvihnutou začať so zvieraťom chodiť. Vodič ide pred zvieraťom, čím mu zmenšuje zorný uhol pohľadu a zviera tak nemá tendenciu utiecť. Pohyb by mal vychádzať len na základe ťahania za ohlávku dopredu. Nie je vhodné zviera zozadu popoháňať. Nepoužívame palicu. Pokiaľ zviera chceme spomaliť, otvorenou dlaňou ruky poklepeme na mulec zvieraťa. Zviera tiež zvykáme na pohyb v kruhu, zastavenie a správny postoj rovnako ako na možné rušivé zvuky – rádio, prejazd mechanizácie či ďalších ľudí. Pre nácvik si treba nechať dostatok času, aby pri vlastnej prezentácii bolo zviera pokojné, ovládateľné a vychodené.

Celý článok je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 35.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *