Archív autora: Bohumil Urbanik

Filter

Náš spotrebiteľ má celkom iné starosti

Ako sme na tomto mieste už uviedli, producenti konzumných slepačích vajec na Slovensku v ostatnom období čelia veľkému tlaku zo strany obchodných reťazcov na to, aby im dodávali vajcia z podstielkových chovov. Reťazce argumentujú tvrdením, že si to žiada spotrebiteľ. Na aké kritériá však spotrebiteľ prihliada pri nákupe vajec? Na...

Kategórie: Spravodajstvo

SPPK považuje stretnutie rady agrosamospráv s P. Pellegrinim za kľúčové

Predstavenstvo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) vníma diskusiu Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a podpredsedníčkou vlády SR a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou (nominantka SNS) ako kľúčové stretnutie, ktoré sa po dlhých rokoch uskutočnilo na tak reprezentatívnej úrovni. Uviedla...

Kategórie: Spravodajstvo

Účinok Laudisu na ježatku 21 dní po aplikácii

MP RV SR si od farmárov postihnutých suchom vyžiadalo aktualizáciu škôd

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR s cieľom objektívne kvantifikovať dopad výrazne nepriaznivých klimatických podmienok - sucha - na úrody poľnohospodárskych plodín v roku 2017, si od poľnohospodárskych subjektov, ktoré pre minuloročné sucho utrpeli mimoriadne straty na úrode, vyžiadalo aktualizované podklady z regiónov, ktoré SHMÚ vo svojom odbornom stanovisku...

Kategórie: Spravodajstvo

Štrukturálne zisťovania fariem a vývoj pracovných síl v poľnohospodárstve

Štrukturálne zisťovanie fariem sa uskutočňuje v trojročných intervaloch na rovnakom metodickom základe pre všetky členské štáty Európskej únie z dôvodu zabezpečenia kompatibility. Do tohto zisťovania boli zaradené všetky poľnohospodárske podniky, podnikajúce v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby, bez ohľadu na rozsah produkcie, ako aj domácnosti, ktoré dosiahli niektorú z prahových...

Kategórie: Spravodajstvo