Archív autora: Ladislav Závodský

Filter

Je projekt Mars budúcnosťou poľnohospodárstva na Zemi?

Robotické sejacie stroje? Niekomu to možno príde ako sci-fi príbeh, avšak trendy v automatizácii a robotizácii, uľahčovanie práce všade, kde je to možné (poľnohospodárstvo nevynímajúc) postupujú stále ďalej. Sejba za pomoci navigácie a RTK signálu dnes už nemusí byť najpresnejším riešením v poľnohospodárstve. Už pred troma rokmi spoločnosť AGCO/FENDT zahájila...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Mulčovanie ako agrotechnická metóda

Mulčovanie (nastieľanie) je agrotechnická metóda používaná v poľnohospodárstve a v záhradníctve. V poľnohospodárstve je mulčovanie termínom pre rovnomerné pokrytie celej plochy pozemku, na ktorom rástla zberaná plodina pozberovými zvyškami. Je to jeden zo spôsobov boja proti škodcom a burinám. Larvy a dospelé jedince škodcov sú v značnej miere mulčovacím strojom...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Mulčovacie technológie a stroje pre obrábanie pôdy

Celosvetové zvyšovanie počtu a nárokov obyvateľstva na potraviny podnecuje rast aj nároky na výrobcov potravinových zdrojov ako aj na poľnohospodárov. Znamená to toľko, že na ešte existujúcej ornej pôde sú stále intenzívnejšie spôsoby pestovania plodín, kde výživa rastlín je zabezpečená hlavne priemyselnými hnojivami v čoraz vyšších dávkach. Toto uvedené sa...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Technický rozvoj konštrukcie rozhadzovačov priemyselných hnojív

V systémoch pestovania poľných plodín dôležité miesto zaujíma aplikácia priemyselných hnojív. Význam tejto činnosti je jasný – dodať do pôdy živiny potrebné pre rast pestovaných rastlín. Za účelom aplikácie stanovenej dávky granulovaných priemyselných hnojív sa v praktických podmienkach slovenského poľnohospodárstva najčastejšie využíva rozhadzovanie hnojív na povrch pozemku. Pre úplnosť treba...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa