Archív autora: Patrícia Dolešová

Filter

Chov ošípaných je už len v „symbolickej polohe“

Dňa 22. marca sa v Senci konala poľnohospodársko-ekonomická konferencia (PEK) na tému Situácia a perspektívy trhu vybraných agropotravinárskych komodít v SR. Podujatie zorganizovali pracovníci Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (NPPC - VÚEPP) a týždenníka Roľnícke noviny, ktorý vychádza vo Vydavateľstve Profi Press, s. r. o. ...

Kategórie: Živočíšna výroba

Jarná vakcinácia líšok

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že v dňoch od 9. do 22. apríla bude prebiehať 37. kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenska spolufinancovaná Európskou úniou.

Kategórie: Chovateľ