Archív autora: Petra Poláková

Filter

Adexar® Plus, ten najlepší fungicíd s vysokou rentabilitou!

Obilniny si vyžadujú nielen dobre zvládnutú problematiku odrodovej skladby, výživy, predplodiny, ale v neposlednom rade aj kvalitnú ochranu proti rozhodujúcim hubovým chorobám, pre dosiahnutie vysokej úrody. Napadnutie porastu hubovou chorobou má výrazný vplyv na redukcii úrodového potenciálu a znižovaní asimilačnej plochy listov. Bez kvalitného fungicídu Vám porast uschne skôr ako...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Vychádza nová hviezda! ELATUS™ Era.

Spoločnosť Syngenta uvádza dlho očakávanú novinku do obilnín – fungicíd ELATUS™ Era! Je to revolučný prípravok s novou účinnou látkou SOLATENOL™, ktorá svojou fantastickou účinnosťou prekvapuje pestovateľov po celom svete. V minulom roku bol uvedený vo Francúzsku, Nemecku, alebo Británii s fenomenálnym úspechom. Nezávislé inštitúcie a poradcovia z týchto zemí sa zhodujú, že účinnosť...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Fungicídna stratégia v repke III. Ochrana v čase kvitnutia

Kvitnutie repky je obdobie, kedy môže byť rastlina atakovaná tromi hlavnými chorobami. Sú to biela hniloba (sklerotínia), pleseň sivá (botrytída) a čerň na repke (alternáriová škvrnitosť). Ako bolo spomínané v minulom článku, preventívne opatrenia z pohľadu regulácie chorôb sa v dnešných časoch príliš nerobia, tak na rad prichádza vo väčšine...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Ani tu nebol použitý Axial 050 EC. S ovsom hluchým v jačmeni by si poradil veľmi dobre.

Jednoznačný víťaz

Na zdravé a čisté pole je pekný pohľad. Porast bez burín je vizitkou dobrej starostlivosti. Správne zvolená technológia znamená úspech v podobe kvalitnej úrody. Dokonalá čistota poľa bez burín už od jari je prácou pre skutočného profesionála a absolútneho víťaza polí, Axial 050 EC. ...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

PŠENICA + Agronóm č. 2 / 2018

Čo nás čaká po otvorení vegetácie Hlavným cieľom pri zostavovaní pestovateľskej technológie je čo najlepšie zhodnotiť vynaložené investície pre dosiahnutie očakávanej úrody vrátane jej kvality. V tomto kontexte každý agronóm premýšľa, ako ochrániť pestované kultúrne plodiny pred chorobami, škodcami a burinami. Pri ochrane rastlín vždy išlo o to, aby sme zabránili väčším výpadkom...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Kukurica ošetrená herbicídom Capreno® 0,29 l/ha + Mero® Stefes 2 l/ha v rastovej fáze 3 listov.

Herbicídna ochrana kukurice o ďalší krok vpredu

Kukurica patrí medzi plodiny, pre ktoré máme zatiaľ dostatok možností na herbicídnu ochranu a je vhodné využívať ich na znižovanie zaburinenosti pozemkov. Aby bol systém herbicídnej ochrany dostatočne spoľahlivý aj s dlhodobejšieho pohľadu, je potrebné prispôsobovať výber herbicídov a termíny ošetrení najmä spektru burín, skúsenostiam z predchádzajúcich rokov, predpovedi počasia...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba