Archív autora: Viera Uvírová

Filter

Top riešenia v ochrane poľných plodín

Súčasťou jarného seminára pre poľnohospodárov, ktorý už tradične usporiadala spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r. o. v Dunajskej Strede, bola aj ponuka ucelených riešení pre ochranu najdôležitejších poľných plodín od spoločnosti Adama, ktoré sa v roku 2018 nesú v duchu zásadných zmien v portfóliu prípravkov.

Kategórie: Rastlinná výroba

Zhodnotenie porastov repky po prezimovaní

Opäť sme sa mohli presvedčiť, že človekom neovplyvniteľný faktor – klimatické pomery aj v tomto vegetačnom období výrazne ovplyvnili stav porastov repky olejky. Ďalším, ťažko ovplyvniteľným faktorom je vysoká zver a diviaky, ktoré dokážu porasty repky (a nie len repky) úplne zdecimovať, takže dochádza k výraznému poškodeniu porastov a v...

Kategórie: Rastlinná výroba

Pestovanie jačmeňa a výroba sladu má u nás tradíciu

Slad – významná exportná komodita potravinárskeho priemyslu. Na jeho výrobu je potrebná základná surovina – sladovnícky jačmeň, ideálne z domácej produkcie. Napriek dopytu zo strany spracovateľov, za posledné roky zaznamenávame pokles plôch osiatych jačmeňom. O vývoji sladovníckeho priemyslu, jeho smerovaní, výrobe sladu, ale aj o podpore pestovania sladovníckeho jačmeňa u...

Kategórie: Rastlinná výroba

Humínové látky, základ účinnosti rôznych kondicionérov na báze uhlíka

Schopnosť humusových látok zlepšiť rast podzemných ako aj nadzemných častí rastlín je už vyše storočia preukazovaná mnohými štúdiami, vykonávanými v rozdielnych podmienkach a na každom z obývaných kontinentov. Prednostne ide o látky nachádzajúce sa v oblasti koreňov, prípadne o tie látky, čo sú do koreňovej zóny zapracované až dodatočne. Zodpovedajúce...

Kategórie: Rastlinná výroba

Efektívna výživa z pohľadu fyziológie rastlín

Pod takýmto názvom usporiadala spoločnosť MV-servis, s. r. o. už po dvanástykrát odbornú konferenciu v Nitre, ktorej témy boli zamerané na výživu rastlín z pohľadu fyziológie, hnojivá novej generácie založené na inovatívnych technológiách, perspektívne riešenia v ochrane rastlín s ponukou nových a osvedčených prípravkov spoločnosti DuPont pre nasledujúcu sezónu.

Kategórie: Rastlinná výroba