Biologické aspekty reprodukcie vtákov

Pri posudzovaní prirodzeného liahnutia vtákov musíme vychádzať z evolučnej a fytogenetickej podstaty rozmnožovania vtákov a starostlivosti o mláďatá v prírode. Domestikáciou divej kury, morky, perličky, kačice či husi boli vytvorené dnes chované druhy, typy a plemená hydiny, pričom ich prirodzené inštinkty zostali na hornej úrovni zachované.

Musíme ich poznať, aby sme u chovanej hydiny mohli voliť správne metódy a postupy ich chovu a ošetrovania. Reprodukčná schopnosť vtákov je vlastne schopnosť zachovať potomstvo, t. j. odpovedá dejom ako dospievanie produkčné obdobie. Toto vývojové obdobie je podmienené škálou faktorov, ktoré zabezpečujú mechanizmy nervové, humorálne a zmyslové receptory s rôznou úrovňou a časovou stimuláciou. Tieto faktory súhrnne vyvolávajú u zvierat stav reprodukčnej schopnosti, pričom sa uplatňujú aj motivačné vplyvy pre dosiahnutie vysokej reprodukcie. Táto stimulácia závisí od hormonálneho pôsobenia, ale tiež od zmyslovej stimulácie, od sezónnosti a klimatických a výživových podmienok, ktoré u divožijúcich, ale aj zdomácnených vtákov majú výraznú úlohu pri stimulácii reprodukcie.

Úloha zmyslových faktorov

Pri reprodukcii vtákov významný vplyv majú zmysly ako čuch, sluch a svetlo, ktoré podmieňuje rozmnožovanie vtákov.
Čuch je dôležitý pri reakcii zvierat v stimulácii reprodukcie, pretože ním je kontrolovaná príprava a priebeh párenia. Pachové látky (voňavé a smradľavé) produkované zvieratami – feromóny – hrajú významnú úlohu v chovaní sa zvierat počas reprodukcie a pri odchove mláďat. Feromóny sú produkované rôznymi časťami tela (sliny, výtoky maternice, predkožky penisu, kostrčná žľaza u vtákov, kožou, močom a výkalmi). Vytváranie a vnímanie pachov je dôležité pri správaní sa zvierat počas ruje (veľké zvieratá), na značenie miesta pohybu, hniezdenia a označovanie potomstva po narodení. Pachy majú veľkú úlohu pri zakladaní silných pút medzi matkou a narodenými potomkami, čo je dôležité pri orientácii mláďat podľa pachov.
Fotoperiodizmus – striedanie svetla a tmy hrá v reprodukcii zvierat významnú úlohu najmä u vtákov, pretože svetlo stimuluje činnosť žliaz s vnútornou sekréciou (endokrinného systému) – pohlavné hormóny, ktoré ovplyvňujú a regulujú činnosť pohlavných orgánov, ale aj chovanie sa zvierat. Sezónnosť reprodukcie zvierat je určená zmenou denného fotoperiodizmu, ktorý pôsobí dvomi smermi – niektoré zvieratá prejavujú svoju pohlavnú aktivitu počas roka, v ktorom je dlhý svetelný deň – obdobie jari a leta; iné zvieratá majú obmedzenú reprodukciu na ročné obdobie s krátkym svetelným dňomjeseň. U niektorých hospodárskych zvierat sa sezónnosť reprodukčného obdobia plemenárskou prácou obmedzila až úplne zanikla. Je známe, že prirodzené svetlo stimuluje reprodukčnú aktivitu zvierat, no okrem striedania sa svetla a tmy aj kvalitatívne ukazovatele svetla (intenzita, dĺžka pôsobenia, UV žiarenie, vlnová dĺžka) majú svoju sezónnu a dennú dynamiku.

Celý článok si možno prečítať v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 18.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *