Clearfield® – revolučný systém v herbicídnom ošetrení repky ozimnej

Systém Clearfield® je v mnohých smeroch inovatívny systém pestovania repky ozimnej. Ide o kombináciu vysoko účinného selektívneho herbicídu Cleravis® obsahujúci tri účinné látky metazachlór, quinmerac a imazamox a výkonných CL hybridov repky odolných voči účinnej látke imazamox. Práve účinná látka imazamox rozširuje spektrum účinku o rad inak veľmi ťažko kontrolovateľných burín.

Hlavnými prínosmi pre prax sú:

  • Riešenie dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových burín vrátane výmrvu obilnín jednou aplikáciou – veľmi pozitívne je hodnotený účinok na peniažtek roľný, kapsičku pastiersku, horčicu roľnú, úhorník liečivý, pakosty, ďalej na výmrv konvenčnej repky, výmrv obilnín a pri výskyte repice. Z bežného spektra burín je samozrejmosťou vynikajúci účinok na lipkavec obyčajný, ale aj na mrlík biely, ktorý dokáže na jeseň vytvárať veľký konkurenčný tlak na vzchádzajúce rastliny repky. Tiež rumančeky sú veľmi dobre kontrolované, avšak je veľmi dôležité správne načasovanie aplikácie a to optimálne v jednom až dvoch pravých listoch tejto buriny. Z pohľadu vývojovej fázy repky ozimnej je optimálny aplikačný termín vo fáze 2 – 3 listoch CL repky.
  • Úspora prevádzkových nákladov a času
  • Možnosť opätovného pestovania repky ozimnej na pozemkoch, kde vzhľadom k spektru ťažko kontrolovateľných burín už nie je možné pestovať konvenčnú repku
  • Možnosť bezproblémového pestovania repky na pozemkoch s bezorebným spracovaním pôdy alebo s horšie spracovanou pôdou
  • Vysoký úrodový potenciál nových CL hybridov

V súčasnej dobe dochádza k rozširovaniu ponuky CL hybridov od osivárskych spoločností. Väčšina Clearfield® hybridov bola testovaná v Českej republike v pokusoch SPZO a bolo potvrdené, že majú v porovnaní na konvenčné štandardné hybridy veľmi vysoký úrodový potenciál. Sledované boli CL hybridy spoločností Monsanto, Pioneer, Rapool, Euralis a ďalšie.

Posledné poznatky tiež ukazujú na to, že CL hybridy sú vysoko odolné k reziduám sulfonylmočovín s dlhou perzistenciou v pôde, ktoré boli použité v predplodine. Pre prax to znamená efektívne využitie genetického potenciálu Clearfield® repky v porovnaní s konvenčnými hybridmi, ktoré môžu byť prítomnosťou reziduí sulfonylmočovín značne retardované. Poznatky z praxe poukazujú tiež na fakt, že na výmrv Clearfield® repky v následných kultúrach existuje mnoho efektívnych bežných herbicídnych riešení.

Kde sa teda najmä ponúka využitie Clearfield® systému pestovania ozimnej repky?

1) Na pozemkoch s výskytom burín odolných voči konvenčným herbicídom – kapustovité, pakosty, mrlíky …

2) Na pozemkoch s vysokým výskytom výmrvu obilnín a konvenčnej repky.

3) V oblastiach, kde dlhodobo zlyhávajú konvenčné herbicídy.

4) Pri využívaní bezorebných technológií na pozemkoch s vysokým objemom pozberových  zvyškov alebo pri horšom spracovaní pôdy.

5) Pri použití sulfonylmočoviny s dlhou perzistenciou v predplodine.

 

 

Viac informácií k tejto technológii nájdete na internetových stránkach BASF: www.clearfield.sk

 

Autor:  Ing. Václav Nedvěd Ph.D.

Plodinový manažér BASF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *