Čo treba urobiť pre užitočný hmyz?

Z hľadiska podpory rozvoja užitočných organizmov má veľký význam druhová rozmanitosť.

Pre poľnohospodársku pôdu sú charakteristické krátkodobé čisté kultúry a malá početnosť pestovaných druhov. Užitočné, ale aj škodlivé organizmy žijú len v málo prípadoch trvale na ornej pôde. Zber plodiny, obrábanie pôdy a používanie chemických prípravkov sú príčinami ich migrácie. Väčšina z nich nevyhnutne potrebuje na svoje prežitie plochy s trvalým rastlinným krytom. Napr. aj vošky nalietavajú na jar zo vzdialených miest, kde prezimovali, do porastov jednoročných plodín. Podobne aj užitočné druhy sa môžu nerušene rozvíjať len na pôvodných biotopoch, odkiaľ nasledujú škodcov a tiež prenikajú do porastov pestovaných plodín.

Celý príspevok si možno prečítať v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 48.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *