Deň poľa s ponukou odrôd pre každé pole

Na 14. ročníku Dňa poľa obilnín a repky, ktorý v júni usporiadali spoločnosti RWA SLOVAKIA a Bayer CropScience v spolupráci s NPPC-VÚRV Piešťany na pokusných parcelkách v Borovciach, predstavili predovšetkým nové odrody ozimných a jarných hustosiatych obilnín a repky spolu s pokrokovými riešeniami a prístupmi v ochrane uvedených plodín.

Systém ochrany repky

Ochranu repky proti chorobám a škodcom realizovanú v pokuse predstavil Ing. Miloš Polcer, zástupca spoločnosti Bayer CropScience. Na jeseň boli odrody repky dvakrát ošetrené proti skočkám insekticídmi Proteus 110 OD s výrazným iniciálnym a dlhodobým účinkom a v druhej aplikácii bol použitý Decis EW 50. „Pri Proteuse 110 OD sme rozšírili registráciu proti piliarke a skočkám na jeseň,“ informoval o rozsahu použitia M. Polcer. Keďže podmienky pre rast a vývin repky na jeseň neboli optimálne, preto bol na konci októbra aplikovaný Tilmor – fungicíd s morforegulačným účinkom pre zlepšenie stavu porastu s cieľom zabezpečiť jeho dobré prezimovanie. Ošetrenie na jar pozostávalo z druhej aplikácie Tilmoru v kombinácii s insekticídom, ktorý ochránil repku proti krytonosom. Nasledovalo ošetrenie proti blyskáčikom prípravkom Biscaya 240 OD. Do kvetu bol aplikovaný fungicíd Propulse a opäť Biscaya 240 OD. Podľa M. Polcera je Propulse aj podľa výsledkov v pokusoch jeden z najlepších fungicídov na trhu do kvetu, vďaka kombinácii účinnej látky zo skupiny SDHI a prothioconazole, ako najsilnejšieho azolu.

Repky s prvenstvami

Ing. Ján Hanuska zo spoločnosti Bayer CropScience predstavil ponuku odrôd repky. Napriek tomu, že  oblasť osív je z pohľadu spoločnosti stále novým segmentom, dosiahli viaceré prvenstvá, ktoré považujú za výnimočný úspech.

„Naše hybridy sme zaradili do poloprevádzkových pokusov SPZO na Slovensku a spoločnosti AGRADA. Rok 2014 bol prvým úspešným rokom, kedy sa v konkurencii presadil náš hybrid Jenifer. V roku 2015 v úrode a produkcii oleja získal prvenstvo hybrid Lexer, rovnako tomu bolo aj v roku 2016,“ uviedol J. Hanuska. Vďaka veľmi dobrým výsledkom v rôznorodých pestovateľských podmienkach sa Lexer stal nosným hybridom spoločnosti. V kvitnutí a v dozrievaní je o niečo neskorší a v poloprevádzkových pokusoch  realizovaných v lokalite Prašice a Hul z pomedzi 30 hybridov dosiahol najlepšie výsledky v odolnosti proti verticíliovému vädnutiu. Hybrid Jenifer, bol prvý, na ktorom zakladali ponuku osív repky. Má veľmi dobrú energiu vzchádzania na jeseň, preto sa môže siať aj v neskorších termínoch. Navyše pestovateľov prekvapil bohatým vetvením, početnosťou a veľkosťou šešúľ. Najnovším hybridom v ponuke je Fencer – v minulom roku v poloprevádzkovom pokuse v lokalite Liptovský Mikuláš bol v úrode prvý a má tak všetky predpoklady stať sa v budúcnosti nosným hybridom.

Úrodné s benefitmi

Prehliadku repiek z portfólia RWA SLOVAKIA otvorila minuloročná novinka Kinetic, pri ktorej produktový manažér spoločnosti Ing. Peter Jablonický vyzdvihol geneticky podmienenú nepukavosť šešúľ, čo má priamy dosah na znižovanie zberových strát a celkovú ekonomiku pestovania. Ide o stredne skorý mohutnejší hybrid, ktorý sa vyznačuje intenzívnym jesenným a jarným vývojom, dobrou zimuvzdornosťou a veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *