Deň poľa s ukážkou jesenného ošetrenia obilnín proti burinám

Dňa 20. septembra 2017 usporiadala spoločnosť AM-AGRO pre pozvaných poľnohospodárov odborný seminár na tému: „Jesenné herbicídne ošetrenie obilnín“. Hlavným bodom programu boli ukážky herbicídnych pokusov realizované na políčkach skúšobnej stanice ÚKSÚP-u v Nových Zámkoch v spolupráci s výskumnou stanicou Agro Trial Center (ATC) Gerhaus z Rakúska.

Hostí podujatia privítal Ing. Gabriel Villár, obchodný riaditeľ spoločnosti AM-AGRO. V úvode predstavil organizáciu pokusu, ktorý bol založený v súčinnosti spoločností AM-AGRO, ÚKSÚP Nové Zámky v spolupráci s výskumnou stanicou ATC Gerhaus z Rakúska. „Pointou celého pokusu bol výsev vybraných druhov burín, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ozimných obilninách 5-6 týždňov pred agrotechnickým termínom spolu s ozimnou pšenicou. Naprieč výsevom boli aplikované jednotlivé herbicídne varianty,“ priblížil jeho podstatu G. Villár. Výsev sa uskutočnil 18. augusta. Vzhľadom na varianty s preemergentnou aplikáciou herbicídov bol celý pokus zavlažený v dávke 15 milimetrov. Pokus pozostával zo siedmych herbicídnych variantov v dvoch opakovaniach s riešeniami, ktoré odporúča spoločnosť AM-AGRO, ale taktiež od iných dodávateľov, ktoré sa v pestovateľskej praxi často používajú.

Zmeny v zaužívaných stereotypoch

Na Slovensku bolo vlani vysiatych 428 tisíc hektárov ozimných obilnín, z ktorých približne 22 percent sa ošetruje herbicídmi na jeseň. Podľa G. Villára je to pokrok, pretože päť rokov dozadu to bolo len 10 až 15 percent. Oproti tomu v Českej republike na jeseň herbicídne ošetria až 70 percent pestovateľskej výmery obilnín.

Faktom je, že mnohí pestovatelia na Slovensku sa vyhýbajú aplikáciám herbicídov na jeseň z obavy, že nebudú dostatočne účinné práve pre pôdne sucho. Podľa G. Villára však postupne stále viac pestovateľov uprednostňuje jesenné ošetrenie proti burinám.

Proti burinám už na jeseň

Hlavným argumentom prečo ošetrovať obilniny na jeseň je eliminovanie škodlivosti burín hneď od začiatku. Podľa percentuálneho výskytu a rizika poškodenia dokážu buriny spôsobiť straty na úrode až 41 percent. Z nich najvážnejšie straty spôsobuje lipkavec obyčajný, taktiež hviezdica prostredná, z trávovitých burín metlička obyčajná a v niektorých regiónoch psiarka a stoklasy.

Ak sa herbicídne ošetrenie ponechá až na jar, je slabšia účinnosť herbicídov proti prerasteným burinám. Podľa G. Villára treba vziať do úvahy aj to, že buriny konkurujú obilnine práve v tak kritickom období ako je odnožovanie, čo má negatívny dosah na budúcu úrodu. V prípade teplej a suchej jari sú herbicídy na báze sulfonylmočovín menej účinné a teda jarné ošetrenie je menej efektívne. V prospech skorej postemergentnej aplikácie hrá spojenie účinku cez pôdu a list, čím sa znižuje závislosť aplikácie na podmienkach prostredia a teda aj na vplyve počasia. Jesenné aplikácie sa dajú veľmi výhodne spájať s ošetrením proti živočíšnym škodcom – prenášačom chorôb, ako sú vošky a cikádky.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *