Dovoz rastlín z dovolenkových destinácií môže byť nebezpečný

Dovoz rastlín, drevín, či sadeníc z dovolenkových destinácií môže predstavovať vážne riziko zavlečenia karanténnych škodlivých organizmov a môžu byť zdrojom ich rozšírenia na území Slovenska. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) preto vyzvalo občanov, aby neprivážali žiadne rastliny alebo ich časti z tretích krajín, ale ani z krajín Európskej únie (EÚ). Predstavujú hrozbu pre poľnohospodárstvo SR, pre životné prostredie, ale môže to mať aj vážne sociálne a finančné dosahy.

BRATISLAVA. „Špeciálne upozorňujeme na nebezpečenstvo zavlečenia a rozšírenia ochorenia, ktoré spôsobuje baktéria Xylella fastidiosa (Wells et al.). Môže sa rozšíriť dovozom rastlín z južného Talianska, hlavne z oblasti Apulia, kde sa ochorenie vyskytuje a likviduje najmä olivové sady a oleandre,“ zdôraznil odbor rastlinnej výroby MPRV. Vedecké hodnotenie rizika Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) deklaruje, že až 300 rastlinných druhov môže byť náchylných na napadnutie touto baktériou, ktorá spôsobuje ich odumretie. Výskyt ochorenia v slovenských podmienkach by mal za následok pálenie napadnutých stromov, ale aj všetkých hostiteľských rastlinných druhov v okruhu 100 metrov od napadnutého jedinca.
Koncom júna Taliansky národný úrad ochrany rastlín oznámil, že na svojom území zistil ďalších päť rastlinných druhov, ktoré boli pozitívne testované a potvrdila sa v nich prítomnosť baktérie. Francúzsko potvrdilo prítomnosť baktérie na Korzike. Postihnuté okrasné rastliny boli dovezené aj z Kostariky a Hondurasu. Dnešným dňom členské štáty EÚ podporili posilnené opatrenia navrhované Európskou komisiou na predchádzanie ďalšiemu zavlečeniu a šíreniu baktérie Xylella fastidiosa.
Ministerstvo vyzvalo aj profesionálnych pestovateľov a dovozcov, aby sa vyvarovali akýmkoľvek dovozom rastlín alebo ich častí z južného Talianska. Dovozy na profesionálne účely môžu byť realizované len zo škôlok, ktoré sú mimo napadnutého územia Talianska. Ďalšie informácie poskytuje odbor ochrany rastlín Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave na tel. 02/59 880 345, ochrana@uksup.sk.
Pôvodné vykonávacie rozhodnutie EK z 23. júla 2014 bolo vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v Taliansku upravené vykonávacím rozhodnutím EK z 18. mája 2015. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť uverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie. Ministerstvo upozornilo tiež, že nové rozhodnutie EK sprísňuje podmienky pre dovoz a premiestňovanie špecifikovaných rastlín v rámci EÚ. Zoznam regulovaných rastlín sa rozšíril na 160 druhov a 27 rodov, ktoré boli úradom EFSA jednoznačne preukázané ako náchylne pre baktériu Xylella fastidiosa.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *