EÚ pomôže agrorezortu podporou nových trhov a propagáciou v tretích krajinách

Medzi najnovšími opatreniami, ktoré Európska komisia (EK) pripravuje v prospech európskych poľnohospodárov, je spustenie programov v hodnote 111 miliónov eur, ktorých cieľom je otvorenie nových trhov a propagácia spotreby mimo a vo vnútri EÚ.

Balík opatrení, ktorý EK predložila začiatkom októbra pod názvom „Enjoy, it’s from Europe“ (Dobrú chuť! Výrobok pochádza z Európy), znamená, že v roku 2016 budú môcť európski výrobcovia čerpať z vyčlenenej sumy 111 miliónov eur v rámci novej propagačnej politiky EÚ.
Zámerom tejto iniciatívy je pomôcť odborníkom z agrosektora vstúpiť na medzinárodné trhy alebo sa na nich presadiť a poskytnúť európskym spotrebiteľom lepšie informácie o práci európskych poľnohospodárov. Na dosiahnutie tohto cieľa EK uvoľní viac zdrojov, zvýši mieru spolufinancovania a zníži byrokraciu pri schvaľovaní projektov.
Táto politika je súčasťou úsilia postupne zvýšiť dostupný rozpočet EÚ na propagáciu zo 61 miliónov eur v roku 2013 na 200 miliónov eur v roku 2019.
Podľa nových predpisov sa miera spolufinancovania EÚ zvýši z 50 % na 70 až 80 % (na 85 % pre Grécko a Cyprus). Zároveň zanikne vnútroštátne spolufinancovanie, čím sa vytvoria rovnaké podmienky pre všetky členské štáty. Pri výbere projektov sa výrazne zníži byrokracia, čím sa zjednoduší podávanie žiadostí.
Program na rok 2016 sa zameriava na vybraný zoznam tretích krajín z Ázie, Afriky a Blízkeho východu, Latinskej Ameriky, ale aj USA a Kanady. Ide o krajiny, v ktorých podľa EK existuje najvyšší potenciál rastu, a najmä o tie sektory, ktoré pociťujú obzvlášť ťažkú situáciu na trhu – o sektor mlieka a mliečnych výrobkov a bravčového mäsa. Z celkovej sumy sa vyčlenilo 30 miliónov eur špecificky určených na podporu propagačných opatrení v týchto dvoch sektoroch.
Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti upozornil, že európske agropotravinárske výrobky nemajú páru na celosvetovom trhu.
„Vývozný trh EÚ v hodnote 110 miliárd eur vytvára pracovné miesta a podporuje rast v celej Európe. S cieľom pokračovať v takom vysokom vývoze predkladám novú propagačnú schému, v rámci ktorej 111 miliónov eur umožní agropotravinárskym výrobkom EÚ preniknúť na nové trhy, ako aj zvýšiť naše zastúpenie na existujúcich trhoch,“ uviedol Hogan. Dodal, že EÚ už v najbližších mesiacoch rozbehne diplomatickú ofenzívu v podobe obchodných návštev po celom svete pre otváranie ďalších príležitostí pre agrovýrobcov z EÚ.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *