Hraboše poľné zatiaľ trnavským poľnohospodárom neškodia

Júlový monitoring hraboša poľného v sledovaných lokalitách Trnavského kraja preukázal, že jeho populácia sa nezvyšuje. Projekt na zistenie počtu týchto zvierat realizovala v uplynulých dňoch Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre v spolupráci s Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou Trnava (RPaPK).

„Vďaka poznatkom priamo z terénu sa poľnohospodári môžu oveľa lepšie pripraviť na blížiace sa obdobie premnoženia hlodavcov a s ohľadom na životné prostredie citlivo a zodpovedne povolenými prípravkami chrániť svoju úrodu,“ zhodnotil význam projektu riaditeľ RPaPK Jozef Šumichrast.
„Nárast populácie hraboša poľného sme nezaznamenali ani v ďalších sledovaných oblastiach juhozápadného Slovenska. V porovnaní s vyššie položeným regiónom horná Nitra pri obci Koš sme síce zistili vyššiu jeho početnosť, tá však nenaznačuje premnoženie druhu a ani poľnohospodári nehlásia škody na plodinách,“ uviedol prorektor pre rozvoj, informatizáciu a marketingovú komunikáciu UKF Ivan Baláž. Je však podľa neho veľmi dôležité pre ďalšie obdobie venovať pozornosť aj okrajom polí hraničiacich s cestnými komunikáciami, ktoré nie sú ošetrované a stávajú sa rezervoármi hraboša. Ďalší odhad vývoja populácie hraboša poľného pripravujú na jeseň.
Odborníci zároveň zdôrazňujú, že vysoká početnosť lesných hlodavcov v tomto období nemá žiadny vplyv na početnosť hraboša poľného. Zvýšené množstvo lesných hlodavcov súvisí s vysokou úrodou buka a duba. Momentálne poľnohospodári nemusia vykonávať žiadne opatrenia na ochranu svojej úrody. Žiaduca však je podpora biologického boja proti hrabošovi podporou hniezdenia jeho predátorov – sov, napr. myšiarka ušatá a dravcov ako sokol myšiar a myšiak hôrny. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *