Je maštaľný hnoj produkt alebo odpad?

Dodávanie organických hnojív do pôdy sa prejaví vo výžive rastlín nielen priamo zvýšením hladiny živín, ale mnohokrát viac i nepriamou úpravou biologických, fyzikálnych a chemických pomerov v pôde.

Skutočný stav vo výrobe a spotrebe maštaľného hnoja je na Slovensku nepriaznivý. Pri dodržiavaní 3- až 4-ročných cyklov organického hnojenia v dávkach 30 až 40 t.ha-1 je potrebné vyhnojiť približne 430 000 ha ornej pôdy, čo ročne predstavuje 15 000 000 ton maštaľného hnoja.

Viac sa dozviete v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 36.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *