Regulácia rastu - neošetrené vs Caryx

Jesenná ochrana repky ozimnej prípravkom Caryx®

Určite budete súhlasiť s tvrdením, že je dôležité na jeseň aplikovať prípravky regulujúce rast mladých rastlín repky a chrániť ich pred infekciou hubovými chorobami. Každoročný veľký záujem a spokojnosť Vás zákazníkov svedčia o tom, že najlepšou voľbou je prípravok Caryx®. Kombinuje dve účinné látky metconazole a mepiquatchlorid, ktoré sú spojené do formulácie špeciálne vyvinutej pre repku.

Pôsobenie prípravku Caryx®

1) chráni rastliny proti infekcii hubovými patogénmi a to najmä fómovou hnilobou,

2) chráni rastliny pred poškodením mrazom udržaním vegetačného vrcholu nízko nad povrchom pôdy, tvorbou silného koreňového krčku a zosilnením rastu koreňového systému na úkor nadzemnej biomasy.

Ochrana pred fómovou hnilobou

Pri vhodnej kombinácii poveternostných podmienok na jeseň (teploty okolo 15°C a vysoká vlhkosť) dochádza k infekcii mladých listov repky fómovou hnilobou, následne dochádza k rozvoju a rastu hubového patogénu vnútri  listov smerom ku koreňovému krčku a jeho infekcii. Po obnovení vegetácie na jar je koreňový krčok fómovou hnilobou silno poškodený a dochádza k poškodeniu alebo uhynutiu rastlín repky.

 

Vplyv aplikácie prípravku Caryx na napadnutie koreňových krčkov fómovou hnilobou ( 30.6.2015, Ing. Plachká, Oseva Pro Opava)

Pre účelnú a efektívnu ochranu pred týmto patogénom je nutné vykonať aplikáciu fungicídu už na jeseň. Porovnania účinnosti prípravku Caryx® na fómovu hnilobu so štandardmi bežne dostupnými na trhu dlhodobo potvrzujú, že je Caryx® v účinnosti plne porovnateľný so štandardmi, alebo dosahuje lepšiu účinnost. Vysoká účinnosť je dosahovaná už pri aplikácii od 0,75 l/ha.

Regulácia rastu na jeseň dává základ vysokým výnosom

Dôležitou vlastnosťou prípravku Caryx® je schopnosť efektívnej regulácie hmoty nadzemných častí repky ozimnej a zabránenie vyťahovania vegetačného vrcholu. Pri pohľade na pole repky ošetrenej prípravkom Caryx® je vidieť, ako rastliny repky vytvárajú „usadnutý“ habitus. Spolu v kombinácii s tvorbou silného koreňového krčku a mohutného koreňového aparátu sa tak vytvárajú ideálne podmienky pre úspešné prezimovanie založených porastov repky ozimej. Pre vytvorenie týchto podmínek je ideálna aplikácia v rozpätí dávok 0,75 – 1,0 l/ha (v závislosti od podmienok a stavu porastu).

 

Častou a dôležitou otázkou je, aký vplyv má aplikácia rastového regulátora na výnos. Skúsenosti z praxe podložené desiatkami výsledkov presných maloparcelkových pokusov jasne poukazujú na to, že Caryx® v žiadnom prípade neznižuje výnos rastlín repky ozimnej, naopak je plne porovnateľný so všetkými bežnými štandardmi na trhu. Je to dané tým, že jesennou aplikáciou prípravku Caryx® umožníme založenie základov výnosotvorných postranných vetví (púčikov) a ich ochranu v zimnom období, čím vytvárame základ vysokých výnosov.

Vplyv aplikácie prípravku Caryx na rast rastliny

Regulácia rastu                            Zabránenie vyťahovania  koreňového krčka

 

Neošetrené   Caryx  1,0 l/ha                  Caryx 1,0 l /ha   Neošetrené

 

Podpora rastu koreňov                              Odolnosť voči vymrznutiu

 

Caryx 1,0 l/ha     Neošetrené                  Cayrx 1,0 l/ha Neošetrené

 

 

Caryx®:

  • Silná, ale šetrná regulácia
  • „Usadnuté“ rastlinné ružice
  • Silný a zdravý koreňový krčok
  • Mohutný koreňový systém
  • Ideálne podmienky pre jarnú regeneráciu a potenciál pre vysoký výnos

 

Ing. Václav Nedvěd Ph.D.

Plodinový manažér BASF

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *