Archív pre rubriku: Chovateľ

Filter

Slovenskí malovýrobcovia syrov súťažili

Na každoročnej medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave v Nitre je vždy celý rad aktuálnych podujatí ako sú výstavy hospodárskych zvierat, poľnohospodárskych produktov, výstavy poľnohospodárskych i potravinárskych zariadení a taktiež rôznych ocenení, seminárov či súťaží. ...

Kategórie: Chovateľ, Výstavy

Biologické aspekty reprodukcie vtákov

Pri posudzovaní prirodzeného liahnutia vtákov musíme vychádzať z evolučnej a fytogenetickej podstaty rozmnožovania vtákov a starostlivosti o mláďatá v prírode. Domestikáciou divej kury, morky, perličky, kačice či husi boli vytvorené dnes chované druhy, typy a plemená hydiny, pričom ich prirodzené inštinkty zostali na hornej úrovni zachované.

Kategórie: Chovateľ, Živočíšna výroba