Archív pre rubriku: Chovateľ

Filter

Biologické aspekty reprodukcie vtákov

Pri posudzovaní prirodzeného liahnutia vtákov musíme vychádzať z evolučnej a fytogenetickej podstaty rozmnožovania vtákov a starostlivosti o mláďatá v prírode. Domestikáciou divej kury, morky, perličky, kačice či husi boli vytvorené dnes chované druhy, typy a plemená hydiny, pričom ich prirodzené inštinkty zostali na hornej úrovni zachované.

Kategórie: Chovateľ, Živočíšna výroba