Archív pre rubriku: Chovateľ

Filter

Ako možno zistiť oplodnenosť vajec hydiny?

Reprodukcia hydiny rozhoduje o efektívnosti výroby hydinových produktov - konzumných vajec a mäsa hydiny. Táto je viazaná na jej významnú vlastnosť - plodnosť, ktorá pri samcoch predstavuje produkciu početného, životaschopného a oplodnenia schopného semena; pri samiciach produkciu vajíčok a pri oboch pohlaviach početnosť oplodnených násadových vajec. ...

Kategórie: Chovateľ, Živočíšna výroba

Významné aspekty v chove raticovej zveri

NPPC - VÚŽV Nitra - Odbor výživy a Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Brno, Viedeň, Nitra v spolupráci s MPRV SR, Slovenskou poľovníckou komorou, Slovenským poľovníckym zväzom, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Technickou univerzitou vo Zvolene a Odborom živočíšnej výroby SAPV, usporiadali 1. februára v Nitre 6. medzinárodnú konferenciu Významné...

Kategórie: Chovateľ, Živočíšna výroba

Infekčná anémia koní

Dňa 12. februára bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené tretie ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku od roku 2016 a prvé ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku v roku 2018.

Kategórie: Chovateľ

Nitriansky králik má 40 rokov

Chovateľská verejnosť si 16. novembra 2017 pripomenula významné jubileum - 40 rokov od uznania nitrianskeho králika za samostatné plemeno králikov. Ide v poradí o tretie slovenské národné plemeno králikov vyšľachtené v Slovenskej republike.

Kategórie: Chovateľ