Archív pre rubriku: Komerčné prezentácie

Filter

Špecialista na klasové choroby

Keď sa povie špecialista, každý si v okamihu vybaví v mysli muža pekne stavaného s okuliarmi a koženou diplomatkou, ktorý pôsobí veľmi dôveryhodne a odborne. Asi tak by to aj malo byť. Preto nazývať chemický prípravok na ošetrenie obilnín špecialistom je naozaj trefné, ak samozrejme disponuje touto vlastnosťou. Môžeme skonštatovať,...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Ukážka účinnosti jednotlivých fungicídov v Želiezovciach

O triedu lepší výkon proti fuzariózam

Ponechanie porastu hustosiatych obilnín a kukurice bez účinného ochranného zásahu proti fuzariózam v klase je veľkým rizikom pri súčasných požiadavkách na kvalitu produkcie. Fuzariózy v pozberanej úrode spôsobujú závažné problémy, ktoré sa prejavujú nielen zhoršením technologickej akosti, znížením klíčivosti osív, pekárenskej a sladovníckej kvality, ale aj kontamináciou zrna hygienicky a...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Pozitívny vplyv aplikácie Zantary na dĺžku listov

Fungicídna ochrana proti helmintosporióze pšenice a ramuláriovej škvrnitosti jačmeňa

Fungicídna ochrana je v súčasnosti nenahraditeľným prvkom technológie pestovania obilnín s výrazným vplyvom na úrodu a kvalitu obilia na potravinárske aj kŕmne účely. Výskyt helmintosporiózy pšenice (DTR) je v posledných rokoch na výraznom vzostupe. Primárna infekcia pochádza zo zvyškov strniska na povrchu pôdy, žltkasté škvrny vždy s tmavým bodom v...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba