Archív pre rubriku: Komerčné prezentácie

Filter
Pozitívny vplyv aplikácie Zantary na dĺžku listov

Fungicídna ochrana proti helmintosporióze pšenice a ramuláriovej škvrnitosti jačmeňa

Fungicídna ochrana je v súčasnosti nenahraditeľným prvkom technológie pestovania obilnín s výrazným vplyvom na úrodu a kvalitu obilia na potravinárske aj kŕmne účely. Výskyt helmintosporiózy pšenice (DTR) je v posledných rokoch na výraznom vzostupe. Primárna infekcia pochádza zo zvyškov strniska na povrchu pôdy, žltkasté škvrny vždy s tmavým bodom v...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Ideálny termín pre aplikáciu Cerone (1)

Posledný termín pre reguláciu rastu obilnín

Regulácia porastov hustosiatych obilnín patrí medzi základné opatrenia intenzívnych technológii pestovania pričom maximalizuje využitie úrodového potenciálu odrôd. Najmä pozemky s väčšou hustotou rastlín a vyššou úrovňou dusíkatého hnojenia vyžadujú veľkú pozornosť z pohľadu regulácie výšky a spevnenia stebla rastlín. V prípade nezvládnutia tohto kroku sa prakticky znehodnotia predošlé i nasledujúce...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Opäť vyrážame do boja proti burinám v kukurici

Minuloročná sezóna ukázala, ako môžu byť dva roky po sebe výrazne odlišné. Veľmi dobre a pravidelne rozložené zrážky v úvode sezóny 2016 zaručili na väčšine územia (výnimkou bolo východné a severovýchodné Slovensko) veľmi dobrú účinnosť pôdnych preemergentných herbicídov. Medzi najviac používané prípravky v tomto segmente neodmysliteľne patrí Gardoprim Gold Plus...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Účinnosť Laudisu na pichliač roľný

Osvedčená postemergentná ochrana kukurice proti burinám.

V ostatných rokoch zaznamenávame medziročne veľké rozdiely v priebehu počasia na jar s výrazným vplyvom na účinnosť a selektívnosť herbicídov v kukurici. Napriek výkyvom v úhrne zrážok sa všetci snažia dosiahnuť, aby porasty kukurice boli čisté bez burín každý rok, či je suché počasie alebo dostatočne prší, najlepšie jednou aplikáciou...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba