Archív pre rubriku: Poľnohospodárska technika

Filter

Hlavným lákadlom bol nový MAJOR HS

Šiesty ročník poľnej výstavy Celoslovenské dni poľa privítal viac ako 170 vystavovateľov. Český producent traktorov, spoločnosť ZETOR TRACTORS a. s., ktorá vystavovala traktory ZETOR všetkých modelových tried, využila túto jedinečnú poľnú výstavu na predstavenie najnovšieho stroja z produktového portfólia, ktorým je nový MAJOR HS.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Výstavy

Presná aplikácia a minimálne straty

Technika na chemickú ochranu porastov patrí vo väčšine podnikov prvovýroby k nosným strojom, s výnimkou podnikov hospodáriacich v ekologickom systéme. Rozhoduje o kvalite porastov, výške úrody a v neposlednom rade o množstve vynaložených finančných prostriedkov na chemickú ochranu. Preto sú na ňu kladené prísne požiadavky nielen čo sa kvality aplikácie...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Pokračujú v expanzii na afrických trhoch

Traktory značky ZETOR zažívajú na území Afriky renesančné obdobie, Keňa je ďalšou krajinou, kam značka prenikla. Stala sa tak v poradí už piatou africkou krajinou, kde miestny poľnohospodári môžu obhospodarovať svoje polia a farmy traktorovou technikou z Brna. Prvých 12 strojov už bolo do krajiny dovezených, pričom kontrakt s novým...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Kardanové elektrocentrály sú extrémne výkonné a lacné

Elektrocentrály sú dôležitým pomocníkom na stavbách, vo výťahových systémoch, ale taktiež ako záložný zdroj vo firmách, výrobách alebo aj v poľnohospodárstve. Existuje mnoho typov, ktorých výkon aj ceny sa líšia. Kardanové elektrocentrály sú medzi ostatnými typmi výnimkou, majú totiž vysoký výkon za nízku prevádzkovú cenu, pretože nemajú motor.

Kategórie: Komerčné prezentácie, Poľnohospodárska technika

Inovované kombajny pre aktuálnu sezónu

Nie je to tak dávno, keď John Deere predstavoval novinky pre sezónu 2017 vo svojom školiacom stredisku fabriky pri Nemeckom meste Bruchsal. A keďže neustále inovácie sú súčasťou výrobného procesu naprieč všetkými typmi strojov, nevynímajúc techniku pre kombajnový zber, o novinky nebola núdza ani v tomto segmente.

Kategórie: Poľnohospodárska technika