Archív pre rubriku: Poľnohospodárska technika

Filter

Výkonné riešenia dopravných ciest a pozberových liniek

Slovenských výrobcov poľnohospodárskej techniky je bohužiaľ ako šafranu. Pokiaľ ale do tejto skupiny započítame aj niektoré firmy zamerané nie priamo na poľnohospodársku techniku, ale napríklad firmy špecializujúce sa na statické dopravné a skladovacie systémy v poľnohospodárstve, môžeme do tejto kategórie slovenských producentov zaradiť aj prešovskú firmu PREMETAL MON, s.r.o., ktorá...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Výstavy

Vstupujú na zambijský trh

Novou africkou krajinou, kam ZETOR TRACTORS a.s. vstupuje na trh a kam bude dovážať svoje stroje je Zambia. V spolupráci s partnerom Agriserve Agro tu značka ZETOR nadviazala novú spoluprácu. Miestom, kde došlo k symbolickému potvrdeniu spolupráce bol veľtrh Agitech EXPO 2017, ktorý sa konal v dňoch 27.-29. apríla v...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Nové testovacie centrum

Za účelom rozšírenia testovacích a skúšobných kapacít pre vývoj nových poľnohospodárskych strojov buduje spoločnosť CLAAS v meste Harsenwikel novú budovu. Ukončenie výstavby novej testovacej budovy je naplánované na jeseň 2018, pričom v pláne je preinvestovať viac ako 15 miliónov eur.

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Mulčovače a ich využitie v praxi

Pri údržbe extenzívnych trávnych porastov, ako aj pri odstraňovaní rastlinného pokryvu v medziriadkoch trvalých porastov (napr. vinohradov, alebo ovocných sadov) sa vo významnom rozsahu využíva mulčovanie, ktoré spočíva v rozdrvení organickej hmoty na drobné čiastočky za účelom jej rýchlejšieho rozkladu. Mulčovače sa prednostne využívajú pri odstraňovaní nedopaskov na lúkach a...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Nastielanie organickej hmoty zvyšuje úrodnosť pôdy

Nastielanie – mulčovanie znamená pokrývanie pôdy vhodným materiálom, ktorý vytvára na nej ochrannú vrstvu. Na nastielanie v poľnohospodárskej veľkovýrobe sú využívané pozberové zvyšky predplodiny, alebo fytomasa pre tento účel pestovaných medziplodín. V záhradkách to môže byť aj široká škála biologických odpadov, ako zavädnutá pokosená tráva, lístie, seno (pokosené pred...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Pôdoochranné obrábanie pôdy a význam rastlinných zvyškov

Podstatou pôdoochranných spôsobov obrábania pôdy s mulčovaním pozberových zvyškov je uchovať v pôde všetko to, čo je z hľadiska jej úrodnosti priaznivé a vylúčiť všetky negatívne vplyvy na pôdu spôsobené nesprávnym hospodárením. Princípom je cielená manipulácia pozberových zvyškov rastlín (strnisko, zvyšky medziplodín, slama a pod.). ...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Novinky zaplnili priestrannú expozíciu

Postrekovače značky Agrifac, závesné náradie na spracovanie pôdy a sejbu značky Sumo, technika pre zber krmovín od výrobcu McHale, dopravná technika Kotte, Demmler, Conow a mnoho ďalšieho, pripravila spoločnosť Ematech - technológie s.r.o. vo svojej expozícii, na šiestom ročníku medzinárodnej výstavy poľnohospodárskej techniky AGROSALON 2017.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Výstavy

Na Agrosalóne v “plnej zbroji“

Medzinárodný veľtrh poľnohospodárskej techniky AGROSALON 2017 otvoril svoje brány na prelome marca a apríla už po šiesty krát. S technikou značiek Lemken, New Holland, SMS Rokycany alebo Pichon, prišla do pavilónu F, vystavovať firma Anja Agrotechnik, ktorá tu okrem štyroch produktových noviniek prezentovala celé svoje portfólio. ...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Výstavy

Rozhadzovače priemyselných hnojív

V oblasti poľnohospodárskej techniky je a bude snahou výrobcov prispôsobovať svoju ponuku pre nové technologické trendy, o čom svedčia mnohé stroje využívajúce tak systémy šetrnejšie k prírodnému a pracovnému prostrediu, ako aj prvky informačných technológií. Kým pred niekoľkými rokmi boli takéto stroje predstavované na svetových výstavách poľnohospodárskej techniky ako ojedinelé...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa