Archív pre rubriku: Poľnohospodárska technika

Filter

Inovatívne technológie v poľnohospodárstve

Všeobecným trendom dnešnej doby je zvyšovanie efektivity vykonávaných prác pri zachovaní alebo dokonca znižovaní vynakladaných nákladov. Poľnohospodárstvo sa tomuto trendu prispôsobuje tiež, a tak sa stále viac objavujú moderní farmári či podniky, ktorí s obľubou využívajú najmodernejšie riešenia pre zefektívnenie svojej výroby. Na tieto požiadavky sú nútení reagovať výrobcovia, ktorí...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Základom sú pokrokové myšlienky a roky skúseností

Značka HORSCH so svojimi strojmi na spracovanie pôdy, sejbu a ochranu rastlín patrí k stáliciam na trhu s poľnohospodárskou technikou. Viac ako tridsať rokov skúseností s výrobou mechanizácie do poľnohospodárstva a taktiež skúsenosti s rastlinnou výrobou sa snaží neustále pretavovať do praktických riešení, ktorých základ tvoria pokrokové myšlienky. Vhodnou príležitosť...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Miešacie a kŕmne vozy – trendy vývoja

Intenzívne chovy hospodárskych zvierat, predovšetkým hovädzieho dobytka (HD), v súčasnosti využívajú pri zakladaní krmív najmä mobilnú techniku. Určitú renesanciu však prežívajú tiež automatické stacionárne technológie. Na trhu ponúkaných technických riešení skutočne existuje celý rad. Z hľadiska konštrukčného riešenia sú najrozšírenejšími mobilné miešacie a kŕmne vozy (MKV) s horizontálnym, alebo vertikálnym...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Nové traktory modelovej triedy ARION 400

S modelovou triedou ARION 400 sa traktory CLAAS úspešne etablovali v segmente kompaktných štvorvalcových traktorov, kde sa výkon motora pohybuje od 90 až po 140 k. Samozrejmosťou je široká ponuka modelov a variabilita vo výbave, a taktiež zákazníci oceňujú jednoduché a pohodlné ovládanie a inovácie, kam možno zaradiť napríklad kabínu...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Inovácie v oblasti zavlažovania v Hannoveri

S podporou spoločnosti B & B Team, s.r.o. sa mi podarilo zúčastniť medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy v Hannoveri, kde som mal možnosť získať najnovšie informácie o moderných prvkoch poľnohospodárskej, ale hlavne závlahovej techniky. Napredovaním informačnej automatizačnej techniky sa uľahčuje práca závlahára, kde pri uvažovaní napr. o rozlohe pozemkov pod závlahou cez...

Kategórie: Poľnohospodárska technika

Sejba jarných plodín

Úroda a kvalita zberaného produktu jarných plodín v ostatných suchých a teplých pestovateľských ročníkoch závisí predovšetkým od vytvorenia vhodných podmienok pre skorú a kvalitnú sejbu. Z tohto dôvodu treba klásť dôraz na dodržiavanie hĺbky sejby a rovnomernosť rozmiestnenia osiva v riadku pri hustosiatych i širokoriadkových plodinách. Požadované uloženie kvalitného osiva...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Technika pre zakladanie porastov jarín

Ešte pred niekoľkými rokmi prevládali pri zakladaní porastov jarných plodín technológie vychádzajúce z klasického obrábania pôdy na jeseň s orbou a následnou jarnou predsejbovou prípravou vykonávanou v oddelených pracovných operáciách. S rozvojom moderných technológií obrábania pôdy, kde je jesenná orba často nahrádzaná kyprením na rôznu hĺbku a minimalizačných technológií jarnej...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Moderné traktory, verzus ich predchodcovia

Traktor patrí k základným mechanizmom používaným v poľnohospodárstve. Tento energetický prostriedok slúži na ťahanie, nesenie, tlačenie, prípadne pohon predovšetkým poľnohospodárskych strojov. Okrem poľnohospodárskej výroby sa s ním môžeme stretnúť napríklad v lese alebo inom nerovnom a nespevnenom teréne. Traktor a jemu podobné stroje sa používajú aj v iných odvetviach, napríklad...

Kategórie: Poľnohospodárska technika