Archív pre rubriku: Prílohy RN

Filter

Pšenica + Agronóm č.4 / 2017

Vlaňajší úspech sa zrejme nezopakuje. Poľnohospodári začali so zberom obilia v tomto roku v neobvykle skorom termíne, už na konci druhej júnovej dekády. Mimoriadne suché počasie, vysoké teploty sprevádzané silnými vetrami urýchlili dozrievanie všetkých hustosiatych obilnín, ako aj repky. Výsledkom sú aj menej produktívne klasy so „zahoreným“ zrnom s predpokladom...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Repka + Agronóm č.3 / 2017

Rozhoduje úrodnosť, neznamená však všetko. V tomto roku sa na vzrastovom stave repky a jej dlhom kvitnutí podpísalo neskoré - pomalé otváranie vegetácie, ktoré vo viacerých regiónoch ovplyvnilo sucho podmienené dlhodobým deficitom zrážok a taktiež nízke nočné teploty. Mrazy na konci apríla na niektorých lokalitách poškodili porasty repiek, čo sa...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Pšenica + Agronóm č.2 / 2017

Nastupuje rozhodujúce obdobie pre porasty. Slovensko má za sebou zimu, ktorá bola na väčšine územia chudobná na zrážky. Z dlhodobého hľadiska sa podľa meraní SHMÚ deficit zrážok najdlhšie kumuluje na Podunajskej nížine, čo môže spôsobiť problémy na začiatku vegetačného obdobia. Navyše sa pri nastupujúcich slnečných a teplých dňoch začína prejavovať...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Traktory 2017

Vážení čitatelia, Aj tento rok sa Vám do rúk dostáva príloha Roľníckych novín, Traktory 2017. Katalóg s tabuľkovým prehľadom traktorov vystupujúcich na trhu, od sto do päťsto konských síl (74 až 368 kW), ponúka viac ako 500 modelov, začínajúc pri univerzálne využiteľných traktoroch a končiac pri vysokovýkonných modeloch, ktoré namiesto...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Prílohy RN

Repka + Agronóm č.1 / 2017

Repka - naďalej rentabilná, ale náročná. Prvý mesiac tohto roka priniesol na Slovensko silné mrazy a z hľadiska priemernej mesačnej teploty vzduchu u nás, sa zaradil medzi desať najchladnejších januárov od roku 1931. V jednotlivých regiónoch Slovenska boli určité rozdiely v teplotných podmienkach. Význam prítomnosti, resp. neprítomnosti snehovej pokrývky sa...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Dojnice 2016

Vážení čitatelia, už po piatykrát k vám prichádzame so špeciálnou odbornou prílohou DOJNICE. Pri príležitosti tohto malého jubilea môžeme konštatovať, že nás veľmi teší záujem čitateľov o túto prílohu. Potvrdzujú to priaznivé ohlasy z ich strany, ale aj záujem prispievateľov z radov naslovovzatých odborníkov publikovať práve v prílohe DOJNICE. ...

Kategórie: Prílohy RN, Živočíšna výroba

Pšenica + Agronóm č.4 / 2016

Opäť vysoké úrody, ceny na minime Pšenica sa opäť priblížila k svojmu úrodovému potenciálu. K dosiahnutiu nadpriemerných úrod prialo viacero faktorov, jedným z nich je vývoj počasia v zimnom období a počas vegetácie. Pomerne priaznivé poveternostné podmienky v čase zakladania porastov a ich počiatočného vývoja na jeseň minulého roku spôsobili,...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Repka + Agronóm č.3 / 2016

Repky sú pripravené, pestovatelia v rozhodovaní. Netreba asi upozorňovať na skutočnosť, že dnešné poľnohospodárstvo je zahľadené do pestovania repky. Presviedčajú nás o tom polia všade navôkol, od Tatier až k Dunaju. Vďaka miernej zime a skorému otvoreniu vegetácie na jar, repka rozkvitla o niečo skôr – už v polovici apríla...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Traktory 2016

Vážení čitatelia, Po ročnej prestávke opäť prichádzame s prílohou Traktory, ktorá rovnako ako po minulé roky, poskytuje tabuľkový prehľad traktorov rozdelených do rôznych výkonových kategórií. Prehľad štartuje energetickými prostriedkami – traktormi s výkonom do 74 kW (100 k) a končí najsilnejšími modelmi s výkonom do 368 kW (500 k). ...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Prílohy RN

Pšenica + Agronóm č.2 /2016

Porasty pšenice naštartovali. Zima na prelome rokov 2015/2016 bola aj tentoraz veľmi teplá, pomaly sa končí a dosahovanými dennými a nočnými teplotami pripomína skôr jar. Nadpriemerne teplý bol najmä december a február. Výskyt holomrazov v januári, avšak nie s dlhým trvaním, stav porastov ozimín negatívne neovplyvnil. Úhrny zrážok počas zimy...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba