Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Nový štandard vo fungicídnej ochrane obilnín

Fungicídy patria medzi najdôležitejšie faktory rozhodujúce o rentabilite pestovania. Požiadavky trhu uprednostňujú vysoko výkonné a kvalitné odrody obilnín. Vysoká výkonnosť však nie vždy ide v kontexte s odolnosťou, preto mnohé z citlivých odrôd vyžadujú účinnú a modernú fungicídnu ochranu. K fungicídom budúcnosti patrí absolútna novinka ELATUS Era – predstavená na...

Kategórie: Rastlinná výroba

Premyslene v ochrane porastov kukurice

„Každým rokom je teplejšie, pôda je suchšia, čo znamená, že jarné plodiny vrátane kukurice potrebujú efektívne využiť vlahu po zime. Treba si uvedomiť, že buriny odoberajú značné množstvo vody. Už len termín aplikácie herbicídov má významný vplyv na porasty kukurice, najmä v roku s nedostatkom zrážok ako je aj tento.“...

Kategórie: Rastlinná výroba

Deň poľa s ponukou odrôd pre každé pole

Na 14. ročníku Dňa poľa obilnín a repky, ktorý v júni usporiadali spoločnosti RWA SLOVAKIA a Bayer CropScience v spolupráci s NPPC-VÚRV Piešťany na pokusných parcelkách v Borovciach, predstavili predovšetkým nové odrody ozimných a jarných hustosiatych obilnín a repky spolu s pokrokovými riešeniami a prístupmi v ochrane uvedených plodín....

Kategórie: Rastlinná výroba

Deň poľa v Nevericiach s ponukou repiek a obilnín

Popredný dodávateľ osív pre slovenských poľnohospodárov – spoločnosť RAPOOL Slovakia usporiadala v júni na poliach PD Neverice deň poľa zameraný na sortiment odrôd hustosiatych obilnín a repky. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci so spoločnosťami BASF, ktorá predstavila technológie ošetrenia poľných plodín a LEMKEN Slovakia, ktorá predviedla tri nové súpravy pre...

Kategórie: Rastlinná výroba

Regulácia rastu - neošetrené vs Caryx

Jesenná ochrana repky ozimnej prípravkom Caryx®

Určite budete súhlasiť s tvrdením, že je dôležité na jeseň aplikovať prípravky regulujúce rast mladých rastlín repky a chrániť ich pred infekciou hubovými chorobami. Každoročný veľký záujem a spokojnosť Vás zákazníkov svedčia o tom, že najlepšou voľbou je prípravok Caryx®. Kombinuje dve účinné látky metconazole a mepiquatchlorid, ktoré sú spojené...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

NPPC – VÚRV Piešťany s odrodami pšenice a maku

Spoluorganizátorom Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou je tradične Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany, ktorý je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) so sídlom v Lužiankach. Na 6. ročníku podujatia predstavili kolekciu odrôd maku siateho, pšenice letnej, pšenice pološpaldovej a nové perspektívne odrody pšenice špaldovej a dvojzrnnej.

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba