Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Faktory vplývajúce na účinnosť herbicídov

Účinnosť herbicídov zvyšuje, prípadne znižuje množstvo komplexne pôsobiacich faktorov. Predkladaným príspevkom by sme ich len pripomenuli pred začiatkom hlavnej sezóny ochrany rastlín. Ide zároveň tiež o najčastejšie príčiny herbicídnych „zlyhaní“ či zdroje neželanej fytotoxicity. K týmto faktorom patria hlavne pôdno-klimatické ukazovatele a s nimi spojené fyzikálne, chemické a biologické procesy.

Kategórie: Rastlinná výroba

Pozitívny vplyv aplikácie Zantary na dĺžku listov

Fungicídna ochrana proti helmintosporióze pšenice a ramuláriovej škvrnitosti jačmeňa

Fungicídna ochrana je v súčasnosti nenahraditeľným prvkom technológie pestovania obilnín s výrazným vplyvom na úrodu a kvalitu obilia na potravinárske aj kŕmne účely. Výskyt helmintosporiózy pšenice (DTR) je v posledných rokoch na výraznom vzostupe. Primárna infekcia pochádza zo zvyškov strniska na povrchu pôdy, žltkasté škvrny vždy s tmavým bodom v...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Komplexné riešenia pre každé pole

V polovici februára v Dvoroch nad Žitavou usporiadala spoločnosť AM-AGRO odborný seminár zameraný na predstavenie nových, ale aj osvedčených prípravkov na ochranu rastlín vrátane nového stimulátora rastu, ďalej viaczložkové hnojivá, prípravky listovej výživy a technologické odporúčania.

Kategórie: Rastlinná výroba

Ideálny termín pre aplikáciu Cerone (1)

Posledný termín pre reguláciu rastu obilnín

Regulácia porastov hustosiatych obilnín patrí medzi základné opatrenia intenzívnych technológii pestovania pričom maximalizuje využitie úrodového potenciálu odrôd. Najmä pozemky s väčšou hustotou rastlín a vyššou úrovňou dusíkatého hnojenia vyžadujú veľkú pozornosť z pohľadu regulácie výšky a spevnenia stebla rastlín. V prípade nezvládnutia tohto kroku sa prakticky znehodnotia predošlé i nasledujúce...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Stav repkových porastov po prezimovaní

Slovensko je malá krajina a napriek tomu sú v nej veľké rozdiely v klimatických pomeroch v jednotlivých krajoch. Hlavné faktory, (okrem agrotechnických), ktoré sa podieľajú na dobrom vzchádzaní a ďalšom vývoji repky olejky sú dostatok vlahy a primerané teploty. Od spomínaných klimatických podmienok je závislé aj dobré prezimovanie repky olejky.

Kategórie: Rastlinná výroba