Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Ošetrenie pôdy po zbere ozimín a strukovín

Po zbere repky, obilnín a strukovín nasleduje ďalšia operácia na potlačenie rastu nežiaducich burín. Používanie glyfosátu ako totálneho herbicídu prináša zdravotné riziká. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) upozornila, že glyfosát je pravdepodobne karcinogénny pre človeka. Používajme preto klasické zdravotne bezpečné metódy ošetrovania strnísk len mechanickými kultivačnými zásahmi.

Kategórie: Rastlinná výroba

Deň poľa pšenice a sladovníckeho jačmeňa

Cieľom poľnej prezentácie obilnín spoločnosti Limagrain Central Europe Cereals usporiadanej v spolupráci s PD Mojmírovce, bolo predstaviť osvedčené, ale predovšetkým nové odrody pšenice a jačmeňa, ktoré vzišli najmä z českého, holandského a anglického šľachtenia s vhodnosťou pre podmienky strednej Európy.

Kategórie: Rastlinná výroba

Nepodceňujme prípravu pôdy pod oziminy

Tohoročná prevažne suchá jar a začiatok leta urýchľujú vývin vegetácie a pomaly sa poľnohospodári pripravujú na zber novej úrody. V podvedomí však pestovatelia už myslia na prípravu pôdy na výsev ozimín. Za základnú požiadavku správneho obrábania pôdy pod ozimné obilniny sa považuje vytvorenie osivového lôžka s rovnakými parametrami obsahu organickej...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa