Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Nové druhy karanténnych strapiek

Aj keď pojem karanténny škodlivý organizmus náš rastlinolekársky zákon neuvádza, naďalej zostáva karanténou súbor preventívnych, kontrolných, izolačných a eradikačných opatrení s cieľom zabránenia výskytu, potlačenia, zachovania alebo eradikácie populácie škodlivého organizmu na určitom území. Taktiež prieskumom výskytu škodlivých organizmov, úradný prieskum vykonávaný počas určitého obdobia na účely zistenia vlastností populácie...

Kategórie: Rastlinná výroba

„Dobrý hospodár by mal prežiť aj zlý rok“

Dnes vám chceme predstaviť jedného z úspešných podnikateľov v poľnohospodárstve, ktorý napriek tomu, že sa vyučil v technickom odbore a hospodáriť na pôde začal skoro v tridsiatich rokoch svojho života, patrí medzi priekopníkov v pestovaní zemiakov na južnom Slovensku. O názory na dianie v poľnohospodárstve, špecifikách podnikania na pôde sme...

Kategórie: Rastlinná výroba, Reportáž

Verejné zbery kukurice prekvapili úrodami

Spoločnosť Pioneer HI-Bred v termíne od 19.septembra do 17. októbra 2017 zorganizovala šesticu verejných zberov kukurice a to vo Vrbove, Oravskej Porube, Tornali, Lúči, Komoči a Dúbravke s cieľom predstaviť kompletné portfólio hybridov kukurice v rôznych agro-ekologických podmienkach a výrobných oblastiach naprieč Slovenskom. Pestovatelia sa tak mohli presvedčiť, ktorým materiálom...

Kategórie: Rastlinná výroba

Háďatká poškodzujúce hospodársky významné rastliny (2.)

V predchádzajúcom čísle sme opísali háďatko deštrukčné a háďatko zhubné. Ďalšie významné háďatká sú: háďatko ryžové (Aphelenchoides besseyi), ktoré je škodcom ryže, ale jeho hlavnou hostiteľskou rastlinou v podmienkach Slovenska sú jahody. Na ihličnanoch škodí háďatko borovicové (Bursaphelenchus xylophilus. Významné z hľadiska dovozu okrasných rastlín citrusových, banánovníkových, áronovitých a iných...

Kategórie: Rastlinná výroba

Deň poľa kukurice v Okoči

Sériu jesenných podujatí zameraných na predstavenie portfólia hybridov kukurice obohatila aj šľachtiteľská spoločnosť GabonaKutató z Maďarska, ktorá spolu so spoločnosťou Agritec, spol. s r. o. – osvedčeným predajcom poľnohospodárskej techniky renomovaných značiek na slovenskom trhu, zorganizovali na konci septembra Deň poľa kukurice v Okoči.

Kategórie: Rastlinná výroba

Pratotechnické systémy na pôdach ohrozených vodnou eróziou

Na Slovensku je okolo 56 percent všetkej poľnohospodárskej pôdy potenciálne ohrozenej vodnou eróziou. Necitlivé obhospodarovanie urýchľuje erózne procesy tým, že po rozrušení pôdnej štruktúry pôda slabšie odoláva eróznym činiteľom. Protierózna ochrana musí byť neodmysliteľnou súčasťou trvalo udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy. Je to súbor opatrení v rámci hospodárenia na pôde, ktoré...

Kategórie: Rastlinná výroba