Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Medzi najlepšími projektami odpadového hospodárstva SR za rok 2017

Vo štvrtok 23. novembra sa v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2017, ktorý sa uskutočnil v Bratislave, udeľovali ceny laureátom 12. ročníka celoslovenskej súťaže Zlatý mravec 2017. Súťaže sa zúčastňujú jednotlivci i spoločnosti, ktoré dosahujú významné úspechy v odpadovom hospodárstve SR, zaslúžili sa o mimoriadne riešenia, počiny alebo prínosy...

Kategórie: Rastlinná výroba

Stav porastov pšenice ozimnej pred nástupom zimy

Súčasťou agrobiologickej kontroly ozimín pred prezimovaním je ich inventarizácia, hodnotenie stavu tesne pred predpokladaným ukončením jesennej vegetácie a ich pripravenosť na prezimovanie. Porasty sme hodnotili na základe odberov a rozborov vzoriek rastlinného materiálu a vizuálneho hodnotenia. V tomto roku sme monitoring vykonali v dňoch 21. až 29. novembra 2017.

Kategórie: Rastlinná výroba

Siedme Slovenské rastlinolekárske dni (II.)

Slovenská rastlinolekárska spoločnosť v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a s ďalšími partnermi zorganizovala v Nitre v polovici októbra už po siedmykrát slovenské rastlinolekárske dni pod názvom „Bezpečnosť a účinnosť v ochrane rastlín“. Ich súčasťou okrem iného bola aj praktická ukážka aplikácie biologických prípravkov dronom....

Kategórie: Rastlinná výroba

Mínerky – škodcovia širokého spektra rastlín

Medzi karanténne mínerky monitorované na našom území patria Liriomyza huidobrensis (mínerka juhoamerická), Liriomyza trifolii (mínerka chryzantémová), Liriomyza bryoniae (mínerka rajčiaková), Liriomyza sativae (mínerka). Mínerky sú dvojkrídlovce (Diptera) z čeľade mínerkovitých (Agromyzidae), z ktorých sú pre nás zaujímavé dva rody: Phytomyza a Liriomyza.

Kategórie: Rastlinná výroba

Kvalita pšenice na Slovensku v roku 2017

Technologická kvalita potravinárskej pšenice je určená predovšetkým genetickým potenciálom danej odrody dosahovať kvalitu požadovanú spracovateľským priemyslom. Vplyvy ročníka (počasie, agrotechnické postupy) majú aditívny účinok na technologickú kvalitu potravinárskej pšenice a môžu potlačiť, alebo naopak zosilniť geneticky determinovaný potenciál pekárenských odrôd pšenice.

Kategórie: Rastlinná výroba

Nebezpečné druhy karanténnych vrtiviek

Všeobecne je v našich zemepisných šírkach najznámejšia vrtivka čerešňová (Rhagoletis cerasi). Národný monitorovací program sleduje dva druhy karanténnych vrtiviek: Pterandrus rosa (syn. Ceratitis rosa) a Rhagoletis fausta. Sledujeme aj výskyt neeurópskeho druhu vrtivky jabloňovej Rhagoletis pomonella. Nebezpečný je nový škodca orechov - vrtivka Rhagoletis completa.

Kategórie: Rastlinná výroba

Choroby a škodcovia ozimín na jeseň a ochrana proti nim

Ochrana ozimných obilnín, či už pšenice, alebo jačmeňa, taktiež kapusty repkovej pravej formy ozimnej si vyžaduje pozornosť pestovateľov v jesennom období. Práve o možnostiach ochrany proti chorobám a škodcom týchto dôležitých poľných plodín sme v TV Roľnícke noviny diskutovali s doc. Ing. Kamilom Hudecom, PhD. z Katedry ochrany rastlín Slovenskej...

Kategórie: Rastlinná výroba