Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

NPPC – VÚRV Piešťany s odrodami pšenice a maku

Spoluorganizátorom Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou je tradične Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany, ktorý je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) so sídlom v Lužiankach. Na 6. ročníku podujatia predstavili kolekciu odrôd maku siateho, pšenice letnej, pšenice pološpaldovej a nové perspektívne odrody pšenice špaldovej a dvojzrnnej.

Kategórie: Celoslovenské dni poľa, Rastlinná výroba

Zjednodušte si zber slnečnice

Syngenta prináša pod jednou strechou komplexné technológie pre všetky dôležité a najpestovanejšie plodiny. Do portfólia patria aj odrody veľmi kvalitných slnečníc, ktorých genetika zaručí výborné výsledky na každom poli. Starostlivosť o porasty zabezpečia praxou overené herbicídy, fungicídy a insekticídy, pomocou ktorých sa priblížite k dosiahnutiu genetického potenciálu plodiny. Veľmi dôležité...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Jačmeň namorený prípravkom Celest Trio Formula M

Silný základ pre zrno

Keď sa povie základ, tak každý hospodár si predstaví rôzne momenty v procese dosiahnutia úrody jednotlivých poľnohospodárskych plodín. Od použitej techniky, cez prípravu pôdy až po osivo. Ale asi mnohí budú so mnou súhlasiť ak poviem, že základom je niečo, čo predstavuje pilier či pevnú skalu, na ktorej možno stavať...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba