Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

NPPC – VÚRV Piešťany – práca ocenená Zlatými kosákmi

Na 44. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2017 sa opäť úspešne prezentovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), ktorého súčasťou je Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) v Piešťanoch. Výsledky práce výskumníkov a odborníkov z NPPC – VÚRV Piešťany boli ocenené až dvomi Zlatými kosákmi.

Kategórie: Rastlinná výroba

Jablkám sa na Slovensku darí, v registri je zapísaných 150 odrôd

Bratislava. Najobľúbenejším ovocím slovenských pestovateľov sú jablká. Či už červené alebo zelené, v stravovaní majú veľmi pestré využitie. Jablone tvoria takmer polovicu výmery zo všetkých ovocných druhov registrovaných v Registri ovocných sadov (ROS), v ktorom figuruje 150 odrôd. Z nich sa najčastejšie pestujú odrody Gala (29 percent), Pinova (7 percent),...

Kategórie: Rastlinná výroba

Prognóza úrod zrna kukurice siatej v roku 2017

Kukurica (Zea mays L.) je už od dávna nazývaná kráľovnou našich polí a to nielen z dôvodu jej veľkoplošného zastúpenia na našom území, ale aj z hľadiska jej širokého využitia v poľnohospodárstve, v potravinárstve i v priemysle. Produkcia tejto dôležitej plodiny sa za posledné storočie významne zvýšila. Pri jej širokoriadkovom...

Kategórie: Rastlinná výroba

Deň poľa kukurice opäť s ponukou noviniek

Množstvo podujatí v jesennom období organizovaných spoločnosťou KWS Semena, s. r. o. s cieľom predstaviť praxou overené, ale aj nové hybridy kukurice v rôznorodých pôdno-klimatických podmienkach Slovenska, sa niesli v duchu príprav na ďalšiu pestovateľskú sezónu. Jedným z nich bol aj „Deň poľa kukurice“, ktorý sa uskutočnil v polovici septembra...

Kategórie: Rastlinná výroba

Deň poľa Papillon 2017 v Abraháme

Poľnohospodári juhozápadného Slovenska sa v septembri opäť stretli na „Dni poľa Papillon“, ktorý usporiadala spoločnosť SAATBAU Slovensko na pôde a v spolupráci s Poľnohospodársko-obchodným družstvom Abrahám, kde predstavili kompletné portfólio najdôležitejších odrôd sóje, slnečnice ročnej, kukurice siatej doplnené o cirok a medziplodiny pre ozelenenie.

Kategórie: Rastlinná výroba

Sucho v roku 2017 na západe Slovenska

V najširšom zmysle slova dochádza k suchu pri nedostatku zrážok v dlhšom časovom období. Na Slovensku je to v rozsahu týždňov až mesiacov a môže viesť k nedostatku vody pre ľudské aktivity, či životné prostredie. Jeho dopady sú výsledkom vzájomnej súhry nedostatku zrážok ako je obvyklé a požiadavky ľudí na...

Kategórie: Rastlinná výroba

Deň poľa s ukážkou jesenného ošetrenia obilnín proti burinám

Dňa 20. septembra 2017 usporiadala spoločnosť AM-AGRO pre pozvaných poľnohospodárov odborný seminár na tému: „Jesenné herbicídne ošetrenie obilnín“. Hlavným bodom programu boli ukážky herbicídnych pokusov realizované na políčkach skúšobnej stanice ÚKSÚP-u v Nových Zámkoch v spolupráci s výskumnou stanicou Agro Trial Center (ATC) Gerhaus z Rakúska.

Kategórie: Rastlinná výroba