Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Fungicídna stratégia v repke III. Ochrana v čase kvitnutia

Kvitnutie repky je obdobie, kedy môže byť rastlina atakovaná tromi hlavnými chorobami. Sú to biela hniloba (sklerotínia), pleseň sivá (botrytída) a čerň na repke (alternáriová škvrnitosť). Ako bolo spomínané v minulom článku, preventívne opatrenia z pohľadu regulácie chorôb sa v dnešných časoch príliš nerobia, tak na rad prichádza vo väčšine...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Ani tu nebol použitý Axial 050 EC. S ovsom hluchým v jačmeni by si poradil veľmi dobre.

Jednoznačný víťaz

Na zdravé a čisté pole je pekný pohľad. Porast bez burín je vizitkou dobrej starostlivosti. Správne zvolená technológia znamená úspech v podobe kvalitnej úrody. Dokonalá čistota poľa bez burín už od jari je prácou pre skutočného profesionála a absolútneho víťaza polí, Axial 050 EC. ...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

PŠENICA + Agronóm č. 2 / 2018

Čo nás čaká po otvorení vegetácie Hlavným cieľom pri zostavovaní pestovateľskej technológie je čo najlepšie zhodnotiť vynaložené investície pre dosiahnutie očakávanej úrody vrátane jej kvality. V tomto kontexte každý agronóm premýšľa, ako ochrániť pestované kultúrne plodiny pred chorobami, škodcami a burinami. Pri ochrane rastlín vždy išlo o to, aby sme zabránili väčším výpadkom...

Kategórie: Prílohy RN, Rastlinná výroba

Progresívne technológie zakladania porastov kukurice siatej

Tlak na znižovanie nákladov pri pestovaní poľnohospodárskych plodín podmienil v ostatných rokoch rozvoj a rozširovanie minimalizačných a pôdoochranných technológií. Na ich uplatnenie sú vhodné väčšie plochy, umožňujúce nasadenie výkonnej techniky. Dôvody pre uplatňovanie úsporných pestovateľských technológií sú nielen technologické, ale hlavne ekonomické. Okrem posúdenia dopadov na úrodnosť pôdy a výšku...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Kukurica ošetrená herbicídom Capreno® 0,29 l/ha + Mero® Stefes 2 l/ha v rastovej fáze 3 listov.

Herbicídna ochrana kukurice o ďalší krok vpredu

Kukurica patrí medzi plodiny, pre ktoré máme zatiaľ dostatok možností na herbicídnu ochranu a je vhodné využívať ich na znižovanie zaburinenosti pozemkov. Aby bol systém herbicídnej ochrany dostatočne spoľahlivý aj s dlhodobejšieho pohľadu, je potrebné prispôsobovať výber herbicídov a termíny ošetrení najmä spektru burín, skúsenostiam z predchádzajúcich rokov, predpovedi počasia...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Pomocné prípravky v ochrane rastlín

Ako som už informovala, od roku 2013 máme dva zoznamy autorizovaných prípravkov. Prvý je Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod, teda tzv. tvrdá chémia. Druhý je Zoznam autorizovaných pomocných prípravkov a pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod, ktorému sa dnes budeme...

Kategórie: Rastlinná výroba