Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Stratégia ochrany porastov proti klíčiacim burinám

Preemergentný herbicíd je dôležitým nástrojom v účinnej ochrane proti burinám, avšak správne načasovanie a samotná aplikácia môžu byť zložité. Každý pestovateľ by mal mať vypracovanú stratégiu boja proti burinám v závislosti od pestovanej plodiny a burinového spektra. Dôvodov rozšírenia burín je mnoho, cez šírenie sa osivom, výmrvom alebo nesprávnym spracovaním...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Preemergentná ochrana plodín vo farmárskej praxi

Ochrana proti škodlivým činiteľom je dôležitou súčasťou každej pestovateľskej technológie poľnohospodárskej plodiny. Medzi najrozšírenejšie a najúčinnejšie spôsoby patrí používanie chemických prípravkov. Výhodou chemických zásahov je, že v krátkom čase môžeme modernými strojmi ošetriť veľké plochy. Možno tak vykonať proti škodlivému činiteľovi potrebné zákroky včas. Často len lokálna aplikácia zabráni rýchlemu...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Na Záhorí sme zmenili históriu

Na začiatku bola idea. Chcela som, aby niektorí z mojich zákazníkov vyskúšali pestovať hybridný ozimný jačmeň Hyvido. Kolegovia mi opisovali, aké zázračné naše Hyvido je, a aké dáva vysoké úrody. Preto som oslovila najväčšieho chovateľa ošípaných a hovädzieho dobytka v mojom regióne, Poľnohospodárske družstvo Senica, s otázkou, či by nechceli...

Kategórie: Komerčné prezentácie, Rastlinná výroba

Ošetrenie pôdy po zbere ozimín a strukovín

Po zbere repky, obilnín a strukovín nasleduje ďalšia operácia na potlačenie rastu nežiaducich burín. Používanie glyfosátu ako totálneho herbicídu prináša zdravotné riziká. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) upozornila, že glyfosát je pravdepodobne karcinogénny pre človeka. Používajme preto klasické zdravotne bezpečné metódy ošetrovania strnísk len mechanickými kultivačnými zásahmi.

Kategórie: Rastlinná výroba