Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Repky sa predviedli v plnej kráse

Včera sa na poliach PPD Prašice uskutočnil deň poľa repky ozimnej, na ktorej osivárske spoločnosti predstavili dokopy 33 materiálov. Podľa predsedu družstva, Ing. Jozefa Urminského, firmy do pokusov zaradili svoje najprogresívnejšie a najperspektívnejšie odrody a hybridy.

Kategórie: Rastlinná výroba

Kvalitná a vysoká úroda obilnín

Na celom území sú porasty ozimnej pšenice v dobrom stave a je predpoklad vysokých úrod. Je potrebné si však uvedomiť, že zo zvyšovaním úrody a pri nedostatočnej výžive dusíkom sa znižuje kvalita výslednej produkcie, čo v konečnom hodnotení má vplyv na ekonomiku pestovania. Obdobná situácia je pri pestovaní sladovníckeho jačmeňa,...

Kategórie: Rastlinná výroba

Verný jednej značke

Kľúčovec je dedinka ležiaca pri slovensko-maďarských hraniciach v dunajskostredskom okrese. Či pôjdete od Čičova, Čiližskej Radvane alebo Medvedova, dostanete sa do nej iba cez most. V tejto oblasti, s vysokou hladinou podzemnej vody hospodári SHR Ladislav Nagy. Hoci v dôsledku klimatických zmien jej hladina za posledné roky klesla, pán Nagy...

Kategórie: Rastlinná výroba

Poľné dni odštartovali pšenice

Býva zvykom, že dni poľa spravidla otvárajú repky. Tento rok je z tohto pohľadu tak troška netradičný. Prvú tohtoročnú prehliadku poloprevádzkových pokusov na poliach Agrodružstva Trebatice posledný aprílový deň odštartovalo 30 pšeníc od spoločností R.A.G.T. a Legusem....

Kategórie: Rastlinná výroba

Výživa a stimulácia sóje

V rámci Slovenska sa sója stáva významnou plodinou a jej výmera v rámci osevného postupu z roka na rok narastá. Je potrebné si však uvedomiť, že klimatické podmienky Slovenska nie sú najoptimálnejšie pre pestovanie tejto plodiny a pre pestovateľov je zaujímavá hlavne z hľadiska realizačnej ceny.

Kategórie: Rastlinná výroba

Navýšenie úrody repky za každých podmienok

Posledné týždne nám opäť ukázali akou silou disponuje príroda, rýchly vstup do jari a extrémne rýchly vývoj porastov behom pár týždňov, a porasty repiek kvitnú v porovnaní s normálom o 2 – 3 týždne skôr. Práve dĺžka kvitnutia je jedným z faktorov, od ktorého sa nepriamo odvíja i výška úrody.

Kategórie: Rastlinná výroba

Dámska jazda na topoľčianskom zámku

Existujú mužské a ženské povolania. Za ktoré sa považuje práca vinára? Súčasný pomer približne 70:30 síce hovorí v prospech mužov, no kvalitné víno dokážu rovnako dobre oceniť aj ženy. Raz do roka sa dokonca stáva, že dámy prevezmú pomyslené žezlo od svojich kolegov vinárov, aby v historických priestoroch Zámku Topoľčianky...

Kategórie: Rastlinná výroba, Spravodajstvo

Poučme sa z minulého roka

Ozimná pšenica patrí medzi plodiny s najväčšou pestovateľskou plochou, aj keď rentabilita jej pestovania ako v Čechách, tak aj na Slovensku výrazne kolíše. Napríklad v roku 2011 sa pohybovala na Slovensku na úrovni 32 %, v roku 2010 20 %, v roku 2009 dokonca v červených číslach. Relatívne dobré výnosy...

Kategórie: Rastlinná výroba