Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Pestovateľov zaujímajú hlavne novinky

Spoločnosť Bayer CropScience využila možnosť prezentovať na Celoslovenských dňoch najmä novoregistrované prípravky zo svojho dlhoročného výskumu a vývoja. Pestovateľov a ostatných návštevníkov zaujímali v prvom rade novinky a tých bolo v stánku spoločnosti a na pokusných políčkach viac než dosť....

Kategórie: Rastlinná výroba

Nosné produkty aj novinky

Na ukážky účinnosti prípravkov na ochranu rastlín do piatich najpestovanejších plodín na Slovensku sa v tomto roku zamerala spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o. Do Dvorov nad Žitavou priniesli to najlepšie zo svojho portfólia na ochranu pšenice, jačmeňa, kukurice, slnečnice a repky.

Kategórie: Rastlinná výroba

S prevahou slovenských odrôd

Spoločnosť Osivo, a.s. je známa tým, že podporuje domácich šľachtiteľov. Z ich celkového portfólia osív obilnín vyše 60 % tvoria domáce odrody, predovšetkým zo šľachtenia spoločnosti Istropol Solary. V ozimných pšeniciach je dokonca toto číslo vyššie.

Kategórie: Rastlinná výroba

Po šiestich rokoch na novom mieste

Po šiestich rokoch sa na novom mieste, na poliach AGROZEL Dolná Streda uskutočnil tradičný Deň poľa jarného a ozimného sladovníckeho jačmeňa, ktorý usporiadali LYCOS – Trnavské sladovne v spolupráci so spoločnosťami Dow Agrosciences, MA Agrovita Slovakia a Belba Plus

Kategórie: Rastlinná výroba

Nová technológia do repky ozimnej

Doba kráča dopredu, no nie všetko , čo bolo v minulosti, bolo zlé. V 80. rokoch, konkrétne v roku 1988 bol totiž započatý prvý vývoj tolerancie Clearfieldu kapustovitých. Prvé odrody jarnej repky boli uvedené na európsky trh v roku 2009, o dva roky neskôr k nim pribudli aj Clearfield odrody...

Kategórie: Rastlinná výroba