Archív pre rubriku: Rastlinná výroba

Filter

Nový priestor aj prípravky

Januárové konferencie Bayer CropScience sú vždy o prezentácii nových riešení ochrany najdôležitejších poľnohospodárskych plodín. Tejto tradícii zostala spoločnosť verná aj v tomto roku a 21.januára v Nitre v priestoroch výstavníctva Agrokomplex, kde sa konferencie konala po prvýkrát, predstavila pestovateľom nový fungicíd do obilnín Delaro a nové moridlo Sonido, ktorým spoločnosť...

Kategórie: Rastlinná výroba

Efektívne pestovanie jačmeňa jarného

Jačmeň patrí medzi plodiny, ktoré sa na Slovensku pestujú od nepamäti. Za posledné roky sa celková výmera jačmeňa jarného postupne znižovala a v roku 2012 sa na Slovensku pestoval na výmere približne 130 000 ha. Čo je však zarážajúce, priemerná úroda na Slovensku v poslednom desaťročí neprekročila hranicu 4,2 t/ha....

Kategórie: Nezaradené, Rastlinná výroba

Ako ďalej v pestovaní repky?

Rok 2013 nepatril v našom agrosektore k rokom úspešným a ani zďaleka nenapodobnil rok 2011, jeden z najúspešnejších v ére slovenského poľnohospodárstva. K tomu, aby sa podarilo pestovateľom priblížiť k úspechom roku 2011, malo napomôcť aj v poradí šestnáste sympózium spoločnosti Dow AgroSciences, ktoré sa uskutočnilo v troch mestách na...

Kategórie: Rastlinná výroba

Nielen o nových hybridoch kukuríc

Tretí januárový týždeň nového roka už tradične patril stretnutiu poľnohospodárov z celého Slovenska so zástupcami spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovensko spol. s.r.o. Tak ako vlani, aj v tomto roku sa tradičný zimný seminár uskutočnil v srdci Vysokých Tatier v Podbanskom, v priestoroch hotela Permon, kde sa okrem ôsmych nových hybridov kukuríc,...

Kategórie: Rastlinná výroba

Pestovateľské technológie pre prax

Už niekoľko rokov organizuje Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany vedeckú konferenciu zameranú na riešenie aktuálnych problémov poľnohospodárskej praxe s cieľom prispieť k vyššej konkurencieschopnosti rastlinnej výroby na Slovensku. Štvrtý ročník podujatia priniesol niekoľko zaujímavých prednášok, v rámci ktorých odborníci nielen zo Slovenska prezentovali výsledky svojich výskumov z viacerých oblastí.

Kategórie: Rastlinná výroba

Kukurica v praxi očami KWS

Zimné semináre spoločnosti KWS sa v posledných rokoch nesú mottom „Kukurica v praxi“ a pojednávajú o problémoch, ktoré zaujímajú pestovateľov. V tomto roku kukurica dosť vytrápila ako poľnohospodárov, tak aj výrobcov osív. Preto cieľom zimného seminára spoločnosti KWS Semena, s.r.o., ktorý sa začiatkom decembra už tradične uskutočnil v priestoroch historického...

Kategórie: Rastlinná výroba

Od jačmeňa k pivu

V posledných rokoch Slovensko zaznamenáva pokles osiatych plôch jačmeňa ako aj výkyvy v dosahovaní kvality sladovníckych jačmeňov. Preto sa Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPaS) rozhodlo osloviť pestovateľov a 3.decembra v Nitre a nasledujúci deň v Košiciach zorganizovalo odbornú konferenciu s cieľom posilniť a stabilizovať pozíciu sladovníckeho jačmeňa v...

Kategórie: Rastlinná výroba

Do novej sezóny s troma novinkami

Sériu zimných seminárov, na ktorých spoločnosti predstavujú svoje portfólio osív do nadchádzajúcej sezóny v tomto roku ako prvá odštartovala spoločnosť Rapool Slovakia v spolupráci s BASF Slovensko a LEMKEN SLOVAKIA priestoroch historického kaštieľa z 18.storočia v Mojmírovciach neďaleko Nitry. Aj keď Rapool poznáme najmä ako repkársku spoločnosť, hlavnou témou seminára...

Kategórie: Rastlinná výroba

Víno – súčasť našej identity

V našej krajine – môžeme smelo vyhlásiť – sa víno stáva akýmsi módnym trendom. V niektorých prípadoch je dokonca symbolom spoločenského postavenia, kto má aké víno, od ktorého mienkotvorného vinára uskladnené vo svojej pivnici. Na Slovensku je niekoľko združení, ktoré sa aktívne podieľajú na rozvoji vinohradníctva a vinárstva a cez...

Kategórie: Rastlinná výroba