Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Vybrané špecifiká pestovania zeleniny vo veľkovýrobe

Pestovanie zeleniny vo veľkovýrobných podmienkach patrí medzi najnáročnejšie technológie uplatňované v rastlinnej výrobe. Vyplýva to najmä z veľkého počtu druhov a odrôd s odlišnou náročnosťou na pestovanie a nárokmi na zber, pozberové ošetrenie a skladovanie. Medzi najvýznamnejšie druhy (zoradené zostupne podľa plochy produkcie) patria: kapusta hlávková, rajčiaky, cibuľa, mrkva, paprika...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Kam smeruje slovenské zeleninárstvo

Slovenská zelenina zaspala dobu a to napriek miernemu náskoku z deväťdesiatych rokov minulého storočia. Počet pestovateľských plôch klesá, rovnako aj celkové ročné výnosy, čelíme veľkej cenovej konkurencií zeleniny z dovozu. V rámci podpôr nepatrí slovenské zeleninárstvo medzi priority. Napriek tomu vidím v posledných piatich rokoch pozitívne trendy, ktoré je potrebné...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Zastavme prepad pestovania zeleniny!

Budúcnosť slovenského zeleninárstva je v ohrození vzhľadom na narastajúce množstvá zeleniny z dovozu, ktorá je v porovnaní so slovenskou produkciou, a to nielen na pultoch obchodných reťazcov, oveľa lacnejšia. Spotrebitelia v súčasnosti zeleninu nakupujú najčastejšie v obchodných reťazcoch, pričom percento zastúpenia slovenskej zeleniny na ich pultoch je oveľa nižšie v...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Prívesy a návesy v poľnohospodárstve

V rámci výrobného procesu v poľnohospodárstve patrí doprava k činnostiam, ktoré zabezpečujú prepojenie materiálových tokov jednotlivých výrobných úsekov. Aj keď z hľadiska výroby ide o činnosti netechnologické (nevýrobné), pre zabezpečenie plynulého chodu výrobného procesu sú dopravné a manipulačné činnosti nevyhnutné. Podľa niektorých literárnych zdrojov ešte pred niekoľkými rokmi patrila poľnohospodárska...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa