Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Emisie výfukových plynov a legislatíva

Emisie výfukových plynov, ktoré patria medzi tzv. skleníkové plyny, sa dávajú do priamej súvislosti s globálnym otepľovaním. Avšak po prepuknutí emisného škandálu automobilky Volkswagen, emisie výfukových plynov presiahli rámec globálneho otepľovania v navzájom širších súvislostiach, čo sa týka výrobcov i užívateľov automobilov vybavených vznetovým motorom. Okrem adekvátnych technických opatrení a...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Výbava traktorov – podvozková časť

Všeobecným trendom dnešnej doby je zvyšovanie efektivity vykonávaných prác pri zachovaní alebo dokonca znížení vynaložených nákladov. Poľnohospodárstvo sa tomuto trendu prispôsobuje tiež, a tak sa stále viac objavujú moderné farmy alebo podniky, ktoré s obľubou využívajú najmodernejšie riešenia pre zefektívnenie svojej výroby. Na tieto požiadavky sú nútení reagovať výrobcovia, ktorí...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Údržba a servis ako súčasť prevádzky strojov

Náklady na prevádzku strojov patria k rozhodujúcim nákladovým položkám v rámci agropodnikania. Okrem samotného obstarania strojov ide predovšetkým o náklady spojené s ich ďalším používaním. Podľa vykonaných prepočtov aj v rámci technológií pestovaných plodín predstavujú náklady na prácu strojov viac ako 40 % z priamych nákladov. Podľa niektorých literárnych zdrojov...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Odhad úrody semena slnečnice ročnej v roku 2017

Podľa údajov SHMÚ bol začiatok apríla 2017 na Slovensku slnečný a teplý. Už v jeho prvých dňoch zaznamenali v SHMÚ krátku sériu letných dní, to znamená, že maximálna denná teplota vzduchu dosiahla aspoň 25 °C. Letný charakter počasia sa prejavil aj výskytom prehánok a búrok. Po veľmi teplej prvej aprílovej...

Kategórie: Téma týždňa

Zber slnečnice ročnej vyžaduje dôslednú prípravu

Slnečnica je druhou najpestovanejšou olejninou na Slovensku. Poskytuje vysoko kvalitný, dietetický olej s vysokou výživnou hodnotou, najmä pre vysoký obsah esenciálnej kyseliny linolovej (75 až 85 percent). Pestujú sa aj hybridy s obsahom 70 až 80 percent kyseliny olejovej. Semeno obsahuje 20 až 30 percent bielkovín a 7 až 10...

Kategórie: Téma týždňa

Kyprenie pôdy

Spôsob obrábania pôdy jej kyprením do väčších hĺbok sa v súčasnosti stáva aktuálnym fenoménom a to z viacerých dôvodov. Viacerí farmári, ktorí využívajú alebo využívali minimalizáciu, zistili, že sa stretávajú s pôdnym utužením. Pôdne utuženie sa však môže objaviť aj u tých, ktorí obrábajú pôdu konvenčne – orbou, pri orbe...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Orba a zúrodňovanie zhutnených pôd

Realizácia intenzívnej rastlinnej výroby pri pestovaní úzkeho spektra trhových plodín prevažne minimalizačnými technológiami a výživa len priemyselnými hnojivami v ostatnom čase výrazne ovplyvňuje hydrofyzikálne vlastnosti pôd. Dôsledkom je zhoršovanie úrodnosti a tiež zhutňovanie pôd. Takéto pôdy následne vyžadujú hlbšiu kultiváciu až podrývanie....

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

ZBER KUKURICE SIATEJ

Pestovanie, ošetrovanie, zber, konzervácia i doprava kukurice na zrno sú vo veľkovýrobných technológiách plne prepracované a mechanizačne zabezpečené. Zásluhou využívania systémových a účinných herbicídov, ako aj racionálnym využívaním techniky pre redukované obrábanie pôdy a sejbu, došlo aj k zvýšeniu efektívnosti a rentability výroby zrna kukurice. ...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa