Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Mulčovanie ako agrotechnická metóda

Mulčovanie (nastieľanie) je agrotechnická metóda používaná v poľnohospodárstve a v záhradníctve. V poľnohospodárstve je mulčovanie termínom pre rovnomerné pokrytie celej plochy pozemku, na ktorom rástla zberaná plodina pozberovými zvyškami. Je to jeden zo spôsobov boja proti škodcom a burinám. Larvy a dospelé jedince škodcov sú v značnej miere mulčovacím strojom...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Mulčovacie technológie a stroje pre obrábanie pôdy

Celosvetové zvyšovanie počtu a nárokov obyvateľstva na potraviny podnecuje rast aj nároky na výrobcov potravinových zdrojov ako aj na poľnohospodárov. Znamená to toľko, že na ešte existujúcej ornej pôde sú stále intenzívnejšie spôsoby pestovania plodín, kde výživa rastlín je zabezpečená hlavne priemyselnými hnojivami v čoraz vyšších dávkach. Toto uvedené sa...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Technický rozvoj konštrukcie rozhadzovačov priemyselných hnojív

V systémoch pestovania poľných plodín dôležité miesto zaujíma aplikácia priemyselných hnojív. Význam tejto činnosti je jasný – dodať do pôdy živiny potrebné pre rast pestovaných rastlín. Za účelom aplikácie stanovenej dávky granulovaných priemyselných hnojív sa v praktických podmienkach slovenského poľnohospodárstva najčastejšie využíva rozhadzovanie hnojív na povrch pozemku. Pre úplnosť treba...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Zber a doprava krmovín

Pri zabezpečovaní poľných prác sa často vyžaduje zapojenie viacerých strojov, pričom dochádza k vytváraniu tzv. strojových liniek. Ide predovšetkým o práce spojené so zberom krmovín, obilnín, zemiakov, cukrovej repy, a pod. Stroje zaradené do strojovej linky musia na seba nadväzovať svojou funkciou a hlavne svojou výkonnosťou. Nasadenie jednotlivých strojov pracujúcich...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

V širokom sortimente si každý nájde to svoje

Manipulačná technika využívaná v poľnohospodárstve prichádza do kontaktu s pomerne rozsiahlym súborom materiálov, kde rôzna objemová hmotnosť, prípadne odlišné správanie sa materiálu pri manipulácii nie je ničím výnimočným. Aj preto sú na manipulačnú techniku kladené náročné požiadavky, ktoré musí spĺňať. Medzi obľúbené zariadenia tohto typu možno zaradiť teleskopické manipulátory, využívané...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Chemická ochrana rastlín pri pestovaní plodín

Ochrana rastlín proti škodlivým činiteľom je dôležitou súčasťou každej pestovateľskej technológie poľnohospodárskej plodiny. Medzi najrozšírenejšie a najúčinnejšie spôsoby ochrany rastlín patrí používanie chemických prípravkov. Výhodou chemických zásahov je, že v krátkom čase môžeme modernými strojmi ošetriť veľké plochy. Možno tak vykonať proti škodlivému činiteľovi potrebné zákroky včas a často len...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa