Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Trendy v hnojení priemyselnými hnojivami

Hnojením sa rozumie doplňovanie živín do pôdy. Súčasne dochádza k zlepšeniu fyzikálnych, chemických aj biologických vlastností pôdy. Z technologického hľadiska je hnojenie charakterizované primerane rovnomerným rozdelením hnojív na povrchu poľa alebo trvalých trávnych porastov, prípadne ich zapracovanie do určitej hĺbky, čo záleží od vlastností hnojiva a postupu ďalšieho spracovania pôdy....

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Inovatívne technológie v poľnohospodárstve

Všeobecným trendom dnešnej doby je zvyšovanie efektivity vykonávaných prác pri zachovaní alebo dokonca znižovaní vynakladaných nákladov. Poľnohospodárstvo sa tomuto trendu prispôsobuje tiež, a tak sa stále viac objavujú moderní farmári či podniky, ktorí s obľubou využívajú najmodernejšie riešenia pre zefektívnenie svojej výroby. Na tieto požiadavky sú nútení reagovať výrobcovia, ktorí...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Miešacie a kŕmne vozy – trendy vývoja

Intenzívne chovy hospodárskych zvierat, predovšetkým hovädzieho dobytka (HD), v súčasnosti využívajú pri zakladaní krmív najmä mobilnú techniku. Určitú renesanciu však prežívajú tiež automatické stacionárne technológie. Na trhu ponúkaných technických riešení skutočne existuje celý rad. Z hľadiska konštrukčného riešenia sú najrozšírenejšími mobilné miešacie a kŕmne vozy (MKV) s horizontálnym, alebo vertikálnym...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Sejba jarných plodín

Úroda a kvalita zberaného produktu jarných plodín v ostatných suchých a teplých pestovateľských ročníkoch závisí predovšetkým od vytvorenia vhodných podmienok pre skorú a kvalitnú sejbu. Z tohto dôvodu treba klásť dôraz na dodržiavanie hĺbky sejby a rovnomernosť rozmiestnenia osiva v riadku pri hustosiatych i širokoriadkových plodinách. Požadované uloženie kvalitného osiva...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa