Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Stratégia ochrany porastov proti klíčiacim burinám

Preemergentný herbicíd je dôležitým nástrojom v účinnej ochrane proti burinám, avšak správne načasovanie a samotná aplikácia môžu byť zložité. Každý pestovateľ by mal mať vypracovanú stratégiu boja proti burinám v závislosti od pestovanej plodiny a burinového spektra. Dôvodov rozšírenia burín je mnoho, cez šírenie sa osivom, výmrvom alebo nesprávnym spracovaním...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Preemergentná ochrana plodín vo farmárskej praxi

Ochrana proti škodlivým činiteľom je dôležitou súčasťou každej pestovateľskej technológie poľnohospodárskej plodiny. Medzi najrozšírenejšie a najúčinnejšie spôsoby patrí používanie chemických prípravkov. Výhodou chemických zásahov je, že v krátkom čase môžeme modernými strojmi ošetriť veľké plochy. Možno tak vykonať proti škodlivému činiteľovi potrebné zákroky včas. Často len lokálna aplikácia zabráni rýchlemu...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Vinohradnícke a sadovnícke traktory

Traktor predstavuje pre každého farmára základný energetický prostriedok, bez ktorého nemožno v súčasnosti hospodáriť. Ak ešte prednedávnom musela jedna základná univerzálna konštrukcia uspokojiť požiadavky širokého spektra užívateľov od poľnej rastlinnej výroby, cez oblasti pestovania špeciálnych kultúr, až napríklad po živočíšnu výrobu, v posledných rokoch sa na základe snaženia výrobcov traktorov...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Nepodceňujme prípravu pôdy pod oziminy

Tohoročná prevažne suchá jar a začiatok leta urýchľujú vývin vegetácie a pomaly sa poľnohospodári pripravujú na zber novej úrody. V podvedomí však pestovatelia už myslia na prípravu pôdy na výsev ozimín. Za základnú požiadavku správneho obrábania pôdy pod ozimné obilniny sa považuje vytvorenie osivového lôžka s rovnakými parametrami obsahu organickej...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Pestovanie ozimných obilnín na Slovensku

Pestovanie ozimných obilnín, predovšetkým pšenice ozimnej, má nezastupiteľné miesto v osevnom postupe každého pestovateľa z množstva dôvodov. Jedným z nich je vyššia produkčná schopnosť, v porovnaní s ich jarnými náprotivkami, vďaka jesennej vlahe a dlhšej vegetačnej dobe. Tá so sebou prináša aj ďalšie benefity v podobe pokrytia pôdy počas zimných...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Racionálne hnojenie pšenice do nástupu zimy

Napriek tomu, že pestovatelia poznajú odporučenia pre hnojenie ozimín, je dôležité si niektoré skutočnosti pripomenúť, ktoré môžu ovplyvniť výšku úrody a kvalitu produkcie. Na využitie genetického potenciálu úrod súčasného sortimentu ozimín je potrebné zabezpečiť dobrú agrotechniku, efektívnu hladinu prístupných živín v pôde a primerané hnojenie.

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa