Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Ošetrovanie trvalých trávnych porastov

Lúky a pasienky, pod spoločným názvom trvalé trávne porasty sú prírodné, poloprírodné, ale i vysiate rastlinné spoločenstvá. Značné rozdielnosti prírodných podmienok Slovenska (geografické, klimatické, geologické i pôdne) vyvolávajú veľkú pestrosť prirodzených a poloprirodzených trávnych porastov. V rôznych podmienkach majú rozdielne floristické zloženie, inú produkčnú schopnosť, iné rozdielne úrody cez vegetačné...

Kategórie: Téma týždňa, Živočíšna výroba

Správna voľba traktora je kľúčové rozhodnutie

Traktory sú a aj naďalej budú pre poľnohospodárstvo rozhodujúcimi mobilnými energetickými prostriedkami. Zabezpečujú vykonávanie väčšiny pracovných operácií v rámci poľnej rastlinnej výroby a pri ich vývoji sa aj v najväčšej miere odráža pokrok v moderných technológiách výroby. V súčasnosti je na celom svete v poľnohospodárstve niekoľko desiatok miliónov traktorov, z...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Výber traktora na základe technických parametrov

Každý stroj, či už stacionárny, alebo mobilný má určité parametre, ktoré sa v technickej dokumentácii spravidla uvádzajú pod súhrnným názvom „Technické údaje“. To v plnom rozsahu platí aj pre traktory, aj keď traktory sú mobilné energetické prostriedky, teda mobilné zdroje energie, ktorú premieňajú na ťahový výkon. Je všeobecne známe, že...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Progresívne technológie zakladania porastov kukurice siatej

Tlak na znižovanie nákladov pri pestovaní poľnohospodárskych plodín podmienil v ostatných rokoch rozvoj a rozširovanie minimalizačných a pôdoochranných technológií. Na ich uplatnenie sú vhodné väčšie plochy, umožňujúce nasadenie výkonnej techniky. Dôvody pre uplatňovanie úsporných pestovateľských technológií sú nielen technologické, ale hlavne ekonomické. Okrem posúdenia dopadov na úrodnosť pôdy a výšku...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa