Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Zakladanie ovocných sadov

Úspešné pestovanie ovocných rastlín (z hľadiska kvality a kvantity úrody, zdravotného stavu rastlín i životnosti výsadby) je možné len na základe správnej predvýsadbovej prípravy pôdy, výberu vhodnej odrody (odrôd) a podpníka pre danú lokalitu (z hľadiska pôdno-klimatických charakteristík polohy) a technológie pestovania (pestovateľského tvaru, systému pestovania, agrotechnických operácii vykonávaných požadovaným...

Kategórie: Téma týždňa

Kvalitná príprava a starostlivosť o pôdu vo vinohrade sa nám vráti

Príprava pôdy a jej ošetrovanie po výsadbe v zásadnej miere rozhoduje o podmienkach rastu, životnosti a produkcii viniča hroznorodého. Cieľom zakladania vinohradov by nemalo byť len dosiahnutie rýchlej a vysokej rodivosti, ale zabezpečenie dlhovekosti výsadieb viniča. Krátka životnosť mnohých výsadieb nie je len dôsledkom poklesu kondičného stavu a veľkého výpadu...

Kategórie: Téma týždňa

Hnojenie slnečnice počas vegetácie

Vzhľadom na vysokú produkciu fytomasy a energeticky náročného produktu – rastlinného oleja potrebuje slnečnica ročná značné množstvo živín. Ak chceme dosiahnúť kvalitné a stabilné úrody musíme jej zabezpečiť plynulý prísun živín počas celej vegetácie. Mohutný koreňový systém slnečnice vytvára dobré predpoklady pre osvojenie živín pri tejto plodine.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Zber a uskladnenie krmovín

V súvislosti so znížením stavov hospodárskych zvierat došlo aj k poklesu plôch krmovín pestovaných na ornej pôde. Aj napriek tejto skutočnosti však dochádza k neustálemu zdokonaľovaniu, vývoju a modernizácii technológií a techniky pre zber a skladovanie krmovín. Súčasný vývoj sa zameriava na zlepšovanie kvality práce, znižovanie strát a energetickej náročnosti...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Teleskopické nakladače – manipulátory v praxi

Poľnohospodárska výroba predstavuje doslovne ukážkový príklad rôznych spôsobov manipulácie s materiálom a ponúka možnosti pre využitie manipulačnej techniky prakticky 365 dní v roku. Rastlinná aj živočíšna výroba sú spojené s nakladaním a premiestňovaním rozličných materiálov, a to od sypkých hmôt, ako sú zrniny a olejniny, minerálne hnojivá, či kŕmne zmesi,...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Čo ponúka anglická manipulačná technika

Prepracovaná logistika, pohyb a premiestňovanie tovarov je hlavným hybným momentom dnešnej modernej doby. Analogicky platí toto pravidlo aj v oblasti poľnohospodárstva, pri manipulácii a premiestňovaní komodít všetkého druhu. Silnú expozíciu zameranú z väčšej časti na poľnohospodársku manipuláciu mala spoločnosť JCB Tractechnik, vystavujúca techniku značky JCB.

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa, Výstavy