Archív pre rubriku: Téma týždňa

Filter

Vybrané špecifiká pestovania zeleniny vo veľkovýrobe

Pestovanie zeleniny vo veľkovýrobných podmienkach patrí medzi najnáročnejšie technológie uplatňované v rastlinnej výrobe. Vyplýva to najmä z veľkého počtu druhov a odrôd s odlišnou náročnosťou na pestovanie a nárokmi na zber, pozberové ošetrenie a skladovanie. Medzi najvýznamnejšie druhy (zoradené zostupne podľa plochy produkcie) patria: kapusta hlávková, rajčiaky, cibuľa, mrkva, paprika...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Kam smeruje slovenské zeleninárstvo

Slovenská zelenina zaspala dobu a to napriek miernemu náskoku z deväťdesiatych rokov minulého storočia. Počet pestovateľských plôch klesá, rovnako aj celkové ročné výnosy, čelíme veľkej cenovej konkurencií zeleniny z dovozu. V rámci podpôr nepatrí slovenské zeleninárstvo medzi priority. Napriek tomu vidím v posledných piatich rokoch pozitívne trendy, ktoré je potrebné...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Zastavme prepad pestovania zeleniny!

Budúcnosť slovenského zeleninárstva je v ohrození vzhľadom na narastajúce množstvá zeleniny z dovozu, ktorá je v porovnaní so slovenskou produkciou, a to nielen na pultoch obchodných reťazcov, oveľa lacnejšia. Spotrebitelia v súčasnosti zeleninu nakupujú najčastejšie v obchodných reťazcoch, pričom percento zastúpenia slovenskej zeleniny na ich pultoch je oveľa nižšie v...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Prívesy a návesy v poľnohospodárstve

V rámci výrobného procesu v poľnohospodárstve patrí doprava k činnostiam, ktoré zabezpečujú prepojenie materiálových tokov jednotlivých výrobných úsekov. Aj keď z hľadiska výroby ide o činnosti netechnologické (nevýrobné), pre zabezpečenie plynulého chodu výrobného procesu sú dopravné a manipulačné činnosti nevyhnutné. Podľa niektorých literárnych zdrojov ešte pred niekoľkými rokmi patrila poľnohospodárska...

Kategórie: Poľnohospodárska technika, Téma týždňa

Cielená ochrana poľnohospodárskych kultúr

V rámci riadených systémov hospodárenia v tzv. agroekosystémoch sa na rozsiahlych plochách pestujú rastliny rovnakého druhu. Človek tak cieleným pestovaním poľnohospodárskych plodín zmenil ekologickú rovnováhu v leso-poľnohospodárskej krajine. Homeostatické sily stanovišťa sú veľkými plochami tých istých plodín narušené, čo sa snaží príroda napraviť „spestrením“ daného spoločenstva rastlinami iného druhu –...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa

Technológie a technika pre hnojenie repky

Z dôvodu zvýšenia efektívnosti by snahou pestovateľov repky mala byť predovšetkým intenzifikácia pestovania, tzn. zvýšenie produkcie z jednotky plochy za pomoci využitia všetkých dostupných intenzifikačných faktorov. Okrem celého súboru opatrení spojených s prípravou pôdy a zakladaním porastov repky, kde máme v praxi ešte stále určité rezervy z hľadiska ich využívania,...

Kategórie: Rastlinná výroba, Téma týždňa