Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Preferencie nových znakov v šľachtení ošípaných

Výrobné a ekonomické podmienky sa pre chovateľov ošípaných v celej Európe výrazne menia. V šľachtiteľských programoch hrajú v poslednom desaťročí čoraz dôležitejšiu úlohu nové funkčné znaky (napr. dlhovekosť prasníc, počet strukov a přežitelnosť) a efektívnosť využitia krmiva (Amer a kol. 2014; Hermesch a kol. 2014; Sørensen, 2015).

Kategórie: Živočíšna výroba

Na slovenských stoloch je stálo málo jahniat

Slovensko bolo v minulosti považované za malú ovčiarsku veľmoc. Ešte koncom 19. storočia sa na našich lúkach páslo okolo troch miliónov oviec. Dnes je situácia iná. Jahňa, kedysi súčasť slávnostnej veľkonočnej tabule, nahradili iné druhy mäsa. Prečo je to tak, aj na to odpovedá Ing. SLAVOMÍR REĽOVSKÝ, riaditeľ Zväzu chovateľov...

Kategórie: Živočíšna výroba

Správanie jahniat v období škôlkovania

Úspešnosť odchovu jahniat určujú znalosti chovateľa, využívanie správnych chovných technológií a schopnosť ich vhodne racionalizovať a optimalizovať. Znalosť základných potrieb zvierat, ich správania a reakcií na rôzne podnety sú základom pre vytvorenie adekvátnych chovateľských podmienok.

Kategórie: Živočíšna výroba