Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Cesta mladých za úspechom na vidieku

Počas 33. ročníka medzinárodného filmového festivalu Agrofilm, ktorý tradične organizuje NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, sa na výskumnej pôde stretli odborníci i chovatelia. Cieľom bolo diskusné fórum spojené s premietaním filmov, prezentujúcich pozitívne príklady mladých ľudí, ktorí svoj život zasvätili farmárčeniu.

Kategórie: Živočíšna výroba

Silážovanie 2017

Silážovanie sa začína už na poli. Zvládnutie výroby kvalitných siláží je základom vysokej úžitkovosti a dobrého zdravia zvierat. To mnohí chovatelia dobre vedia. A vedia aj to, že silážovanie sa nezačína v silážnom žľabe, ale už na poli. Takisto majú jasno v tom, že i malá chyba v celom „výrobnom...

Kategórie: Prílohy RN, Živočíšna výroba

Manipulácia a váženie hovädzieho dobytka

V chove hovädzieho dobytka sa počas roka vykonáva veľa zootechnických a veterinárnych úkonov. K zvieratám treba individuálne pristupovať, fixovať ich, ošetrovať paznechty, vážiť či oddeľovať jedince od stáda. Za účelom ľahšieho, najmä však bezpečného zaobchádzania so stádom je preto nanajvýš vhodné používať manipulačné zariadenia.

Kategórie: Výstavy, Živočíšna výroba