Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Možnosti investícií do maštaľných objektov

Ekonomika núti chovateľov k produkcii lacných a zároveň kvalitných produktov. Zásadným opatrením, ako znížiť náklady na takúto produkciu a zaistiť pritom produkčnú výkonnosť hospodárskych zvierat bolo pred časom rýchle rozhodnutie opustiť dožívajúce väzné systémy ustajnenia dobytka a najmä kráv s dojením na stojisku.

Kategórie: Živočíšna výroba

Ako možno zistiť oplodnenosť vajec hydiny?

Reprodukcia hydiny rozhoduje o efektívnosti výroby hydinových produktov - konzumných vajec a mäsa hydiny. Táto je viazaná na jej významnú vlastnosť - plodnosť, ktorá pri samcoch predstavuje produkciu početného, životaschopného a oplodnenia schopného semena; pri samiciach produkciu vajíčok a pri oboch pohlaviach početnosť oplodnených násadových vajec. ...

Kategórie: Chovateľ, Živočíšna výroba