Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Mimoprodukčná funkcia chovu oviec

Chov oviec na území Slovenska je jednou z najstarších činností poľnohospodárstva. Ovca je zviera, ktoré svojimi biologickými a úžitkovými vlastnosťami významne ovplyvnila civilizačný proces človeka. Ovčiarstvo na Slovensku má svoje nezastupiteľné postavenie a význam v dvoch základných funkciách, ktoré plní, a to vo funkcii produkčnej a mimoprodukčnej.

Kategórie: Živočíšna výroba

Rozmanitosť plemien hospodárskych zvierat

Súčasné poľnohospodárstvo využíva na produkciu len niekoľko vysoko výkonných unifikovaných odrôd rastlín a plemien zvierat. Odhaduje sa, že ľudstvo pre svoju výživu na Zemi vystačí s 10 poľnohospodárskymi plodinami, čo je asi 0,5 percent zo všetkých, ktoré v histórii ľudstva boli kultivované. Z 50 000 známych druhov cicavcov a vtákov...

Kategórie: Živočíšna výroba

Zásobovanie mliekového dobytka bielkovinami

Zásobovanie stád mliekového dobytka bielkovinami nadobúda v dôsledku stúpajúcej výkonnosti čoraz väčší význam. Vyššie náklady na proteínové jadrové krmivá a ich neistá dostupnosť, ako aj trend smerom k domácemu zásobovaniu bielkovinami, vracia problém bielkovín zo základného krmiva znova do centra záujmu.

Kategórie: Živočíšna výroba

Dojnice 2017

Vážení čitatelia, v odbornej prílohe DOJNICE vám prinášame prierez aktuálnych informácií z oblasti ekonomiky, kontroly mliekovej úžitkovosti, výživy, dojenia i zdravia dojníc. Čo všetko nájdete v tohtoročnej špeciálnej prílohe, o tom sa viac dozviete z nasledujúcich riadkov. ...

Kategórie: Prílohy RN, Živočíšna výroba