Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Aké faktory ovplyvňujú kvalitu slepačích vajec?

Vajce ako samčia pohlavná bunka vtákov sa prakticky využíva ako „surovina“ pre reprodukciu - rozmnožovanie a tiež ako významná ľudská potravina. Tieto rozdielne funkcie vajca vyžadujú popri ich konzervatívnej skladbe aj rozdielne biochemické zloženie, pretože sú rozdielne požiadavky vo vlastnostiach a zložení vajec násadových - pre vývoj embrya a konzumných...

Kategórie: Živočíšna výroba

Kontrola úžitkovosti u ošípaných v roku 2016

Ošípané boli v minulosti neoddeliteľnou súčasťou vidieckeho života. Historicky boli držané v malom počte a boli úzko spojené so sídlom majiteľa. Ľudia si ich cenili ako zdroj mäsa, tuku. Pre ich schopnosť premeniť potravinové zvyšky z domácnosti na mäso sa chovali takmer v každej domácnosti. Dnes je situácia iná a...

Kategórie: Živočíšna výroba