Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Obdobie bahnenia oviec

V našich klimatických podmienkach prebieha bahnenie oviec väčšinou v zimných mesiacoch - koniec januára, február, prípadne začiatok marca. Presnejší dátum je s ohľadom na predaj veľkonočných jahniat závislý od dátumu veľkonočných sviatkov. Tomu chovateľ už v jeseni predchádzajúceho roka prispôsobí termín pripúšťania. ...

Kategórie: Živočíšna výroba

Sú jerseyky efektívnejšie?

Keďže kŕmne náklady tvoria 52 až 58% z celkových nákladov na produkciu mlieka, efektivita konverzie krmiva je hodnotným porovnávacím kritériom odhadu celkovej ekonomiky chovu. Dodatočnými parametrami k dojivosti a príjmu sušiny kŕmnej dávky pre hodnotenie skutočnej efektivity produkcie sú potom parametre genetiky, plemena, veku, poradia laktácie, fázy reprodukčného cyklu, telesnej...

Kategórie: Živočíšna výroba

Produkcia peľu na včelích farmách

V súčasnosti je veľa fariem zameraných na produkciu tradičných poľnohospodárskych produktov, avšak v poslednom období sa zvyšuje počet tzv. domácich malých včelích fariem za účelom získavania včelích produktov so zameraním najmä na med. I napriek náročnosti prevádzky týchto fariem je zaznamenaný nárast po „špecifických“ prírodných doplnkoch – peli.

Kategórie: Živočíšna výroba

Svetové jazdecké hry FEI budú v Normandii

Svetové jazdecké hry Alltech FEI World Equestrian Games™ sú celosvetovou súťažou koní na vrchole výkonnosti. V tomto roku sa budú konať vo francúzskej Normandii a nadviažu na úspech Svetových jazdeckých hier Alltech FEI v Kentucky v roku 2010, kde 16 dní prebiehali majstrovské súťaže v ôsmich disciplínach.

Kategórie: Živočíšna výroba

Láska k dobytku už jednoducho nestačí…

Aký vývoj možno očakávať v Novom roku 2014 v chove hospodárskych zvierat na Slovensku? Možno hovoriť o rozvoji v oblasti živočíšnej výroby? V tejto súvislosti predstaviteľom jednotlivých chovateľských zväzov položili otázku: Aký vývoj predpokladáte v chove zvierat, ktorého chovateľov zastrešujete? Čo by podľa Vás prispelo k oživeniu chovu? ...

Kategórie: Živočíšna výroba

Čo ovplyvňuje kvalitu škrupiny vajec?

Najväčšie straty v chove nosníc sú spôsobené zlou kvalitou škrupín. Päť až desať percent vyprodukovaných vajec sa rozbije alebo má poškodenú škrupinu, ďalšie vajcia sú znesené bez škrupiny. Škrupina sa podieľa na hmotnosti vajca približne 10 % a obsahuje 4,1 % organických látok, 1,4 % uhličitanu horečnatého, 0,8 % fosforečnanu...

Kategórie: Živočíšna výroba