Archív pre rubriku: Živočíšna výroba

Filter

Láska k dobytku už jednoducho nestačí…

Aký vývoj možno očakávať v Novom roku 2014 v chove hospodárskych zvierat na Slovensku? Možno hovoriť o rozvoji v oblasti živočíšnej výroby? V tejto súvislosti predstaviteľom jednotlivých chovateľských zväzov položili otázku: Aký vývoj predpokladáte v chove zvierat, ktorého chovateľov zastrešujete? Čo by podľa Vás prispelo k oživeniu chovu? ...

Kategórie: Živočíšna výroba

Čo ovplyvňuje kvalitu škrupiny vajec?

Najväčšie straty v chove nosníc sú spôsobené zlou kvalitou škrupín. Päť až desať percent vyprodukovaných vajec sa rozbije alebo má poškodenú škrupinu, ďalšie vajcia sú znesené bez škrupiny. Škrupina sa podieľa na hmotnosti vajca približne 10 % a obsahuje 4,1 % organických látok, 1,4 % uhličitanu horečnatého, 0,8 % fosforečnanu...

Kategórie: Živočíšna výroba

Čo prinesie rok 2014 v živočíšnej výrobe?

Aký vývoj možno očakávať v Novom roku 2014 v chove hospodárskych zvierat na Slovensku? Možno hovoriť o rozvoji v oblasti živočíšnej výroby? V tejto súvislosti sme predstaviteľom jednotlivých chovateľských zväzov položili otázku: Aký vývoj predpokladáte v chove zvierat, ktorého chovateľov zastrešujete? Čo by podľa Vás prispelo k oživeniu chovu? ...

Kategórie: Živočíšna výroba

Pre lepší život dojníc…

Organizácia Sloboda zvierat od apríla vyzývala Slovákov, aby podpísali petíciu za lepšiu úroveň zdravia a pohody dojníc. V petícii jej autori žiadali pre kravy kvalitnú stravu, dobré ustajnenie, dobré zdravie, ako aj adekvátne správanie sa ľudí k nim. ...

Kategórie: Živočíšna výroba