Archív pre rubriku: Spravodajstvo

Filter

Premiér: Slovensko je vnímané ako spoľahlivý partner

To, že sa Slovensku podarilo úspešne predať 15-ročné dlhopisy svedčí o tom, že je v zahraničí vnímané ako spoľahlivý partner. Konštatoval to na piatkovej (10.1.) tlačovej konferencii premiér Robert Fico. Podľa jeho slov dobrou správou pre krajinu je aj to, že ratingová agentúra Moody's odhaduje aktuálne krajine vyšší ekonomický rast...

Kategórie: Spravodajstvo

Registrácia pozemkových spoločenstiev

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 6. januára 2014 nadobudla účinnosť Smernica MPRV SR č. 3907/2013-720 o registri pozemkových spoločenstiev zo dňa 22. novembra 2013. Smernica je uverejnená vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v čiastka č. 27/2013. Text Smernice aj s prílohami je...

Kategórie: Spravodajstvo

Podarilo sa nám vyrokovať miernejší postih

Výsledkom prešetrovania č. AA/2009/21, týkajúceho sa pomoci na plochu: nariadenie č. 1782/2003, nariadenie č. 1973/2004 a nariadenie č. 796/2004, ako aj pomoci na rozvoj vidieka, nariadenie č. 1975/2006“, ktoré bolo 8.1.2014 zavŕšené zmierovacím konaním, je zmiernenie vylúčenia z úrovne 5 767 335,89 eur na úroveň 2 951 044 eur.

Kategórie: Spravodajstvo

Novela zákona prikáže uvádzať pôvod potravín

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek považuje metodiky, ktoré merajú podiel slovenských potravín v obchodoch na Slovensku, "za presné od 0 do 100 %". Absolútne odmieta aj metodiky merania podielu slovenských potravín v obchodoch založených na podiele tzv. potravín vystavených na regáli. "To predsa nie je smerodajné. Smerodajné...

Kategórie: Spravodajstvo

Dôchodok poľnohospodárov sa zníži

Podľa správy Eurostatu, uverejnenej koncom minulého roku, predbežný odhad dôchodku poľnohospodárstva v EÚ-28 za rok 2013 hovorí o jeho medziročnom znížení o 2,1 percenta. V prepočte na pracovníka, ktorých počet sa tiež znížil, to znamená medziročný pokles dôchodku o 1,3 percenta. Tento odhad bol urobený metodikou Ekonomického účtu poľnohospodárstva a...

Kategórie: Spravodajstvo