Kofola prehrala spor s EUIPO o značku UGO, môže sa odvolať

Všeobecný súd, prvostupňová inštancia Európskeho súdneho dvora so sídlom v Luxemburgu, rozhodol v neprospech českej spoločnosti Kofola v jej spore s Úradom EÚ pre ochranné známky o ochranu označenia "UGO".

LUXEMBURG. Súd pripomenul, že spoločnosť Kofola podala vo februári 2013 podala na Úrad EÚ pre ochranné známky (EUIPO) v Alicante žiadosť o zápis obrazového označenia pre nealkoholické nápoje, vrátane ovocných štiav, ktorý obsahoval aj nápis UGO.       Proti tejto žiadosti však vystúpil taliansky výrobca vína Mionetto, ktorý EUIPO upozornil, že vo svojej predchádzajúcej registrácii ochrannej známky v EÚ mal tiež nápis UGO, hoci s iným obrazovým dizajnom.       EUIPO potvrdil námietku talianskeho výrobcu vín, čo viedlo spoločnosť Kofola, aby toto rozhodnutie napadla na Všeobecnom súde EÚ.       Všeobecný súd rozsudkom potvrdzuje rozhodnutie EUIPO, podľa ktorého môže dôjsť na strane spotrebiteľov k zámene dvoch ochranných známok a žalobu Kofoly zamietol ako neodôvodnenú.       V správe súdne inštancie pre médiá sa uvádza, že účastníci tohto sporu – Kofola a Mionetto – sa medzičasom dohodli na podmienkach  používania oboch ochranných známok, a to takým spôsobom, že Kofola bude používať svoju ochrannú známku pre nealkoholické nápoje, zatiaľ čo talianska spoločnosť sa obmedzí na používanie svojej ochrannej známky na alkoholické nápoje.       Avšak vzhľadom na to, že táto dohoda bola dosiahnutá až po tom, ako EUIPO bol súdne napadnutý, nemá žiaden význam pre rozhodnutie prvostupňového súdu.       Obe strany majú možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu do dvoch mesiacov od vynesenia rozsudku.

/tasr/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *