Maštaľný hnoj: zdroj živín a organickej hmoty

Organické hnojivá sú jedným z hlavných výrobných prostriedkov rastlinnej výroby získaným z vlastných zdrojov. Hospodárske hnojivá sú zdrojom organických látok a živín v pôde. Sú nenahraditeľným článkom kolobehu živín v poľnohospodárstve.

Kompenzujú jednostranné pôsobenie priemyselných hnojív a zvyšujú ich agrochemickú účinnosť. Význam a vplyv organických hnojív vzrastá s klesajúcou úrodnosťou pôdy. Hospodárske hnojivá udržujú pôdu v dobrej biologickej činnosti, udržujú a zlepšujú jej úrodnosť. Účinok organických hnojív v porovnaní s priemyselnými hnojivami je oveľa všestrannejší. Pri pravidelnom používaní môžu nahrádzať každoročne až 40 % mineralizovateľných organických látok v pôde. Priaznivo ovplyvňujú agrochemické, biochemické, fyzikálne a mikrobiálne procesy v pôde.

K hospodárskym hnojivám zaraďujeme:

– maštaľný hnoj – exkrementy prežúvavcov a koní, podstielka, zvyšky krmiva;

– hydinový trus – exkrementy hydiny, zvyšky krmiva;

– hnojovica – exkrementy zvierat z bezpodstielkových chovov, zvyšky krmiva, voda;

– močovka – tekutý odtok z odkanalizovaných maštalí;

– hnojovka – tekutina odtekajúca z maštaľného hnoja (hnojiska);

– zvyšková rastlinná fytomasa – pozberové zvyšky, mulč, zelené hnojenie a iné zvyšky rastlinného pôvodu vznikajúce v rastlinnej prvovýrobe bez ďalšej úpravy.

Viac sa dočítate v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 35.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *