Memoriál docenta Egona Gyarmathyho

Tradične počas výstavy Agrokomplex organizuje Slovenský zväz chovateľov nákupný trh plemenných capkov.

Toto pravidlo sme neporušili ani v tomto roku, keď sme 18. augusta organizovali už piaty ročník Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho. Memoriál sme prvýkrát organizovali v roku 2013, keď nás nečakane opustil nestor ovčiarstva a koziarstva, dlhoročný pracovník Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, docent Ing. Egon Gyarmathy, CSc.
Jeho súčasťou boli tri podujatia, ktorých spoločným menovateľom bolo najmä zanietenie, nezištnosť, úcta a spolupráca. Prvým bola súťaž syrov a špecialít z ovčieho, kozieho a kravského mlieka. Druhým podujatím, pravdepodobne najatraktívnejším pre divákov, nákupný trh plemenných capkov, teda ich hodnotenie. A tretím podujatím, ktorým sme končili memoriál bol seminár zameraný na syry a ich kvalitu, ale aj perspektívy poľnohospodárstva a stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. V tomto príspevku nájdete zhodnotenie nákupného trhu plemenných capkov.

V súlade s platným znením zákonom o šľachtení a plemenitbe musí byť každý plemenný cap hodnotený výberovou komisiou. Na nákupný trh bolo prihlásených 20 plemenníkov troch rôznych plemien od siedmych chovateľov.
Capy pochádzali z chovov z celého Slovenska, a to z okresu Senica až po okres Sabinov, resp. z okresu Komárno, až po Liptov, čo len kopíruje situáciu v chove kôz na Slovensku. V súčasnosti nájdeme chovy kôz, a to nielen malé chovy, v každom okrese na Slovensku. Chov kôz sa opäť stáva zaujímavým, a to najmä z dôvodu produkcie kvalitného kozieho mlieka. Omnoho viac ľudí si dnes uvedomuje, že kúpiť kvalitné potraviny nie je až také jednoduché, aj keď v každom meste nájdeme viacero obchodov s potravinami. Nákup potravín z regiónu, z ktorého pochádzame či v ktorom žijeme, ktoré sú pre naše zdravie najprospešnejšie, je niekedy skutočne ťažké. Zároveň čoraz viac obyvateľov má rôzne potravinové obmedzenia, keď majú problém s trávením rôznych druhov potravín. A tak sa dostávame do začarovaného kruhu, keď bežne dostupné potraviny sú nevhodné, a naopak, potrebné potraviny sú nedostupné. A capy majú pri produkcii mlieka nezastupiteľnú úlohu – bez plemenníkov by kozy nemali kozľatá a neprodukovali mlieko. Kvalitné capy sú teda základom kvalitného chovu kôz s produkciou kvalitného kozieho mlieka. Jeden cap môže byť pripustený k 30 až 50 kozám počas ruje, a tak každý cap ročne môže v chove „zanechať“ 60 až 100 kozliat (pri priemernom odstave dve kozľatá na vrh).

Viac sa možno dočítať v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 37.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *