Moderné osivá – stabilné úrody

„Spoločnosť EURALIS Semences S.A.S. sa v súčasnosti radí medzi lídrov vo výrobe kvalitných osív v Európe. Osivárska divízia spoločnosti sa venuje piatim najdôležitejším poľným plodinám - kukurici, slnečnici, repke, ciroku a sóji. Na slovenskom trhu pôsobí už 20. rokov. Navyše Slovensko je veľmi dôležitou súčasťou celého diania v spoločnosti, pretože je kľúčovou krajinou v registrácii našich odrôd.“

Povedal Ing. Andrej Kubiš, Sales & Marketing manager spoločnosti Euralis pre Slovenskú a Českú republiku a dodal: „Sme hrdí na to, že ako jedna z mála spoločností vo svete držíme pevne v rukách všetky procesy od šľachtenia cez množenie a samotnú realizáciu daného produktu na trhu.“

Euralis má dnes viac ako 21 000 hektárov množiteľských plôch. Výroba osív je sústredená v troch závodoch – v Lescar na juhozápade Francúzska, v španielskej Seville a v Cherkasy na Ukrajine.

Výskum s výsledkami

Z celkového obratu spoločnosti je 13 percent opätovne investovaných do výskumu, čo zaručuje stálu inováciu a progres, ktorý v spoločnosti prebieha. Navyše s podporou 11 šľachtiteľských staníc v rámci Európy.

Výskum v spoločnosti Euralis zameraný na štúdium genofondu kukurice viedol k objaveniu skupiny kukurice, ktorú nazvali „Tropical dent“. Ako zástupca spoločnosti dodal: „Predstavuje originálnu genetickú skupinu s vynikajúcim heteróznym efektom prejavujúcim sa hlavne vysokou a stabilnou úrodou v rôznych pôdno-klimatických podmienkach a tiež výborným uvoľňovaním vlhkosti zo zrna na konci vegetácie.“

V súčasnosti je cieľom šľachtiteľov v zrnovom segmente kukurice skrátiť vegetačnú dobu pri dosiahnutí vysokej úrody a kvality výslednej produkcie. Čo sa týka kukurice na siláž, v posledných rokoch sa podľa zástupcu spoločnosti otvorili väčšie možnosti uplatnenia, „okrem toho, že sme v minulosti považovali siláž iba na výkrm hovädzieho dobytka, dnes hovoríme o siláži s využitím v extenzívnych chovoch a v bioplynových staniciach.“

Pestovateľom v rozhodovaní pri výbere najvhodnejšieho materiálu napomôže tzv. „Euralis Profiling System“ – inovácia pre presné vymedzenie pestovania hybridov kukurice a ich vhodnosti pre konkrétne pestovateľské prostredie.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *