Najväčšia z kategórie malých rezačiek

Nemecká firma KRONE zaoberajúca sa výrobou poľnohospodárskej techniky, predovšetkým technikou pre zber krmovín, je v našich končinách dobre známa. K najväčším strojom z portfólia patria samohybné rezačky BiG X, ktoré sú rozdelené do dvoch kategórií. Za najväčšiu z malých modelov samohybných rezačiek KRONE môžeme považovať BiG X 630, za ktorou sme sa vybrali do Poľnohospodárskeho družstva Senohrad. Zároveň je táto rezačka prvou rezačkou BiG X 630 na našom trhu.

Podnik predurčený na chod hovädzieho dobytka

Poľnohospodárske družstvo Senohrad patrí k podnikom s aktívnou rastlinnou aj živočíšnou výrobou. „PD Senohrad je súčasťou zoskupenia podnikov Slovenského farmárskeho, družstva, ktoré obhospodaruje zhruba 25 tis. hektárov. V tomto okolí je to okrem nášho podniku PD Senohrad, aj susedný podnik RD Bzovík a I. DRUŽSTEVNÁ a.s., Dačov Lom. PD Senohrad obhospodarujeme 1450 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho sú trvalé trávne porasty v pomere s ornou pôdou rozdelené približne na polovicu. Zameranie podniku je prispôsobené oblasti pôsobenia, keďže v týchto prírodných podmienkach sa nedá zameriavať iba rastlinnú výrobu. TTP tvoria významnú časť výmery, približne na úrovni 650 až 700 ha, preto sa venujeme aj chovu hovädzieho dobytka s produkciou mlieka. Na sto hektároch pestujeme lucernu, zvyšok sú trávy siate a prírodné trávy, plus silážna kukurica. To je čo sa týka objemových krmovín. Ďalej pestujeme napríklad repku alebo pšenicu. Pôdy tu máme pomerne rozmanité, aj s ohľadom na rozdielnu nadmorskú výšku parciel od 400 do 700 m.n.m. Veľkým problémom sú kamene v pôde, kde na niektorých parcelách môžem povedať, že je viacej kameňov ako pôdy samotnej, “ opisuje Ing. Ján Kollárik, vedúci strediska v Senohrade.

Viac v RN č. 32

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *