Nebezpečné ochorenie: Stolbur rajčiaka

Stolbur rajčiaka (Tomato stolbur phytoplasma), ako hospodársky veľmi nebezpečné ochorenie, napáda nielen rajčiak jedlý, ale aj papriku ročnú, zemiak, pupenec roľný a mnohé ďalšie druhy, ktoré patria do čeľade ľuľkovitých (Solanaceae), prýštecovitých (Euphorbiaceae), mrkvovitých (Daucaceae) a kukučinovitých (Cuscutaceae).

Stolbur je najviac zastúpený najmä v južnejších, teplejších a suchších oblastiach strednej a južnej Európy. V rámci Slovenskej republiky taktiež predstavuje hospodársky významný patogén v najteplejších, južných oblastiach, pričom v niektorých rokoch môže spôsobiť pri skorých infekciách až stopercentnú stratu úrody na rajčiakoch.
Pôvodcom ochorenia je fytoplazma, ktorú prenášajú viaceré druhy cikádiek, z ktorých najvýznamnejšia je žilnatka vírusonosná (Hyalesthes obsoletus). Za zdroj infekcie sa najčastejšie považuje pupenec roľný ďatelina lúčna.  Patogén nie je prenosný mechanicky a ani semenom. Prvotné príznaky ochorenia možno pozorovať na všetkých nadzemných orgánoch napadnutých rastlín, pretože na rajčiakoch dochádza k výrazným zmenám. Vrcholky rastlín sú chlorotické, majú skrátené internódiá a vertikálnejší rast. Listy, ktorých počet je zredukovaný, postupne zakrpatievajú, tuhnú a okraje sa stáčajú nahor. Sprievodným javom môže byť aj výskyt deformácie listov alebo ich neprirodzené postavenie. Dochádza k redukcii všetkých orgánov. Súkvetie je výrazne vzpriamené, kalichy sú zväčšené, často zrastené, slabo fialovo sfarbené. Zvýšená je tvorba adventívnych korienkov. Napadnuté plody sú zakrpatené, zdrevnatené, bez chuti a zle vyfarbené. Pre semená rastlín je typické zakrpatenie a nedozrievanie.
K preventívnej ochrane pred výskytom stolburu patrí hlavne likvidácia burín, ktoré môžu byť potencionálnym rezervoárom choroby. Ďalšími opatreniami je ničenie škodlivých prenášačov a v neposlednom rade aj pestovanie odrôd, ktoré sú voči stolburu odolnejšie. Z prípravkov na ochranu rastlín sa odporúča použiť Cruiser 350 FS. Okrem uvedeného prípravku majú neautorizovaný vedľajší účinok proti cikádkam aj niektoré prípravky proti voškám, prípadne proti pásavke zemiakovej. Pred začatím ošetrovania rastlín je potrebné pozorovať výskyt cikádiek.

Ing. IVANA HORVÁTHOVÁ, ÚKSÚP – OOR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *