Nielen teória, ale aj prax

Pestovanie cesnaku má na Slovensku v poslednom období stúpajúcu tendenciu u záhradkárov i u stredných pestovateľov, ktorí sa snažia presadiť pestovanie u nás zaužívaných slovenských a českých odrôd, ale i odrôd importovaných.

TRNAVA. V podmienkach SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava vykonávame pokusy s pestovaním ozimných foriem cesnaku z teplejších oblastí Európy, pretože prichádza ku globálnemu otepľovaniu. Pri posledných pokusoch sa doposiaľ využívalo získavanie úrody vysádzaním sadiva – cibuliek buď talianskych alebo francúzskych kultivarov, čo si vyžadovalo vysokú spotrebu sadiva.

Naše pokusy

V našom pokuse sme si zvolili metódu rozmnožovania cesnaku z pacibuliek dvoch francúzskych odrôd – Arno a Germidour. Tieto odrody sa vyznačujú špecifickými odlišnosťami. I keď patria do skupiny nepaličiakov, niektoré jedince vytvárajú kvetné stvoly a v nich pacibuľky. Je tu i iná odlišnosť.

Kým odroda Arno vytvára niekedy až v 25 percentách prípadov kvetné pacibuľky, Germidour stvoly netvorí, ale niektoré jedince vytvárajú buď bazálne (vtedy má cibuľa hruškovitý tvar) alebo častejšie stonkové pacibuľky, kedy sa hovorí o tzv. poschodovom cesnaku.

Ich vytváranie sa u nás všeobecne považuje za fyziologickú poruchu, ktorej príčinou najčastejšie býva prudké striedanie teplôt alebo neskoré jarné mrazy. Ak nastane táto situácia, dozreté cibule sú menšie, a neodporúčame ich použiť ako sadivo. Na druhej strane, zo stonkových pacibuliek môžeme získať biologický sadbový materiál, vhodný na získanie ďalšej úrody, ktorá je kvantitatívne i kvalitatívne zaujímavá.

V rámci pokusov sme zistili, že pri vysádzaní kvetných pacibuliek v jesenných mesiacoch u odrody Arno sme v budúcom roku získali iba nedelené cibule s priemernou hmotnosťou 5 gramov, ktoré – keď sme ich na jeseň znovu vysadili – až za dvojročné obdobie priniesli úrodu delených cibúľ iba s 20-gramovou priemernou hmotnosťou, čo z pestovateľského hľadiska nie je zaujímavé.

(Viac sa dočítate v Roľníckych novinách)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *