Novela o hnojivách má prispieť k ochrane podzemných vôd

Novela zákona o hnojivách má prispieť k zlepšeniu ochrany podzemných vôd. Počíta s tým jej autor, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Právnu normu podpísal prezident SR Andrej Kiska.

BRATISLAVA. „Návrh zákona sa predkladá z dôvodu úpravy správnych aplikačných postupov tak, aby nedochádzalo k bodovému znečisteniu, respektíve, aby sa predišlo možnej kontaminácii podzemných vôd s následným vstupom nežiaducich látok do potravinového reťazca,“ zdôvodnil agrorezort. Novela definuje podmienky pre dočasné uskladnenie tuhých hospodárskych hnojív na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach.       Právna norma rieši aj pokutovanie. V prípade, ak producent sekundárneho zdroja živín alebo producent kompostu poruší povinnosti vyplývajúce zo zákona, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky mu môže uložiť pokutu. Tá sa môže pohybovať od 500 eur do 5000 eur.       Novela upravuje aj prípady, kedy nebudú musieť poľnohospodári žiadať kontrolný ústav o povolenie na používanie hnojív. „V prípade, ak nedôjde k zmene výrobných podmienok, napríklad v zložení vstupných surovín alebo zmene teploty spracovania, tak nedôjde ani k zmene vlastností a obsahu živín, rizikových prvkov a mikrobiologických parametrov vo výstupnom produkte, a z toho dôvodu nebude potrebné pred každou aplikáciou sekundárneho zdroja živín alebo kompostu žiadať kontrolný ústav o povolenie na ich používanie,“ uvádza sa v novele.       Novela bude mať podľa MPRV pozitívny vplyv na životné prostredie z hľadiska ochrany pôd a vôd pred dusičnanmi, ako aj pozitívny vplyv na životné prostredie v okolí ľudských obydlí. „Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v dôsledku vzniku možnosti udeľovania sankcií pri porušení zákonných ustanovení. Bude mať tiež pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nakoľko už nebude potrebné žiadať o vydanie povolenia pred každou aplikáciou sekundárneho zdroja živín alebo kompostu, ak nepríde k zmene ich výrobných podmienok,“ dodalo ministerstvo.

/tasr/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *