Novela o priamych podporách v agrorezorte je v 2. čítaní Novela o priamych podporách v agrorezorte je v 2. čítaní

Návrh zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka priamo upraví konanie o priamych podporách. Vyplýva to z predkladacej správy k legislatívnej norme z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú dnes posunul parlament do druhého čítania.

BRATISLAVA. „Cieľom návrhu zákona je odstrániť nedostatky, ktoré sa prejavili pri aplikácii zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, predovšetkým s ohľadom na konanie o priamych podporách,“ priblížil agrorezort.       Predkladaný návrh zákona podľa MPRV aktualizuje právnu úpravu vzťahujúcu sa k podmienkam a kritériám na uplatňovanie podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, zdôrazňuje ochranu finančných záujmov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, upravuje Pôdohospodársky poradenský systém, dopĺňa kompetencie MPRV a kompetencie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), upravuje konanie o priamych podporách a zdokonaľuje výkon právomocí orgánov štátnej správy v rámci schvaľovania žiadosti o podporu v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

/tasr/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *