NPPC – VÚRV Piešťany – práca ocenená Zlatými kosákmi

Na 44. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2017 sa opäť úspešne prezentovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), ktorého súčasťou je Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) v Piešťanoch. Výsledky práce výskumníkov a odborníkov z NPPC – VÚRV Piešťany boli ocenené až dvomi Zlatými kosákmi.

Napriek tomu, že od výstavy Agrokomplex uplynul nejaký ten mesiac, predsa len práca vedy a výskumu v oblasti poľnohospodárstva má oveľa širšie časové dimenzie a práve o nej ako aj o výsledkoch práce ocenených Zlatými kosákmi sme sa porozprávali s Ing. Pavlom Hauptvogelom, PhD., riaditeľom NPPC – Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch.

Prvá je Zirnitra

„Na tohtoročnom Agrokomplexe sme z nášho šľachtenia predstavili odrody pšenice letnej, formy ozimnej, avšak najväčšou novinkou – ocenenou Zlatým kosákom je prvá novo registrovaná odroda pšenice dvojzrnovej na Slovensku, ktorú zaraďujeme medzi predchodcov  pšenice letnej, resp. jej divorastúci predchodca pšenica dvojzrnovitá (Triticum dicoccoides),“ povedal k jadru prezentácie Ing. P. Hauptvogel, PhD. a priblížil dlhodobý proces šľachtenia, ktorému predchádzal výber materiálov s odpovedajúcimi vlastnosťami zo zdrojov génovej banky. Pšenica dvojzrnová zohrala významnú úlohu v neolitickej revolúcii, spolu s ostatnými domestikovanými plodinami a bola základom vzniku civilizácie. Cielený výber z pôvodných biologických materiálov bol východiskom pre tvorbu niekoľkých stoviek línií. Následne boli podrobené testovaniu z hľadiska obsahu látok, taktiež morfologických a hospodárskych znakov. Po desiatich rokoch práce získaný východiskový materiál v roku 2014 prihlásili do registračných skúšok. Pri pšenici dvojzrnnej postačuje skúška odlišnosti, ktorá trvá tri roky.

Na šľachtení odrody pšenice dvojzrnovej sa okrem NPPC – VÚRV Piešťany podieľali aj pracovníci Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave. Nová odroda je výstupom projektu riešeného cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV).

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *