Oprávnené obce môžu predložiť žiadosti o úhradu DPH do 21. septembra

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnené obce na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty (DPH) v roku 2015 v termíne od 19. augusta do 21. septembra 2015 na opatrenia Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a Obnova a rozvoj obcí.

BRATISLAVA. „Oprávnenými žiadateľmi sú obce uvedené v zozname ukončených projektov k 31. júlu 2015 na opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí a opatrenia 3.4.1 a 3.4.2 – projekty financované prostredníctvom osi 4 – Leader, ktorý je prílohou výzvy,“ spresnila PPA. Žiadosť sa predkladá na adresu: Pôdohospodárska platobná agentúra, Sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, na tlačive, ktorého vzor je súčasťou Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR z 20. apríla 2011. „Pri podaní žiadosti je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť vyšší, ako je dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti,“ upozornila platobná agentúra.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *